“Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi, dünyanın her tarafında bulunan Ehlibeyt (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) aşıkları ile iletişim halinde olmak için kendine özgü bir yol çizmiştir”

Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi, İran’ın Isfahan şehrinde düzenlediği “Cennet yolu” kültür haftası faaliyetler, 17 Ekim 2014 (22 Muharrem 1436) günü öğleden sonra düzenlenen tören ile birlikte başladı.Isfahan’ın Kamiyye Hüseyniye’sinde düzenlenen “Cennet yolu” Kültür Haftası etkinliği; Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) şahadetinin kırkıncı günü (Erbain) özel ziyaretine ışık tutmak ve Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından gerçekleştirilen kültür,düşünce ve imar alanlarında ilerlemeleri paylaşmayı hedefliyor.

Pâk Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun), dostlarının ve aşıklarının Huseynî hüzünler mevsiminde yapılacak olan etkinlik 23 Muharrem-i Harâm 1436 (17 Ekim 2014) tarihinde başlayacak ve 29 Muharrem-i Harâm 1436 ( 23 Ekim 2014) tarihinde sona erecek.

Açılış töreninde Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Türbesi adına konuşma yapan Mukaddes Türbe Diyanet İşleri Bölüm Başkan Yardımcısı Şeyh Adil Vekîl şunları söyledi:

“Hiç kuşku yok ki;herkes Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) davası ile yaşamakta ve (o dava ile şu an) etkileşim içerisindedir. Bunun sebebi; şu anda, Muharrem ve Safer aylarında (gerçekleşen) Hz. Muhammed’in ve Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) hüzün günlerinin hatırasını yaşıyor oluşumuzdur.”

“Bu günlerde aynı şekilde bir musibeti daha yaşıyoruz; Hz.İmam Seccad’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti… Bu İmam, Babası’nın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) başlattığını tamamlamış, pek hayırlı bir selef ve Müşerref Nebevî ailenin pek üstün bir evladı olmuştur. O (Allah'ın selâmı üzerine olsun); facialarla ve korkunç olaylarla dolu Kerbelâ hadisesinin ardından Ceddi’nin (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Medînesi’ne esir olarak döndü. O’nunla (Allah'ın selâmı üzerine olsun) az sayıdaki halis dostlarından başka kimse bağlantıya geçmedi. Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) dostu Müminlerle sadece dua yoluyla iletişimini sürdürebiliyordu. Bu (hakikat) Âl-i Muhammed’in (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerlerine olsun) Zebûru’nda (“Sahîfe-i Seccadiyye” kitabı) çok somut bir şekilde görülebilmektedir.”

“Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi; Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) okuluna uygun İslami bilinci yayma hususunda özel bir program takip etmekte olup bu çerçevede kendine bir yol çizmiş ve dini münasebetleri bu mecrada değerlendirmek üzere çalışmalar (yapmaktadır). Bunlardan biri de, “Cennet yolu” olarak adlandırılan kültür haftası gibi; muhtelif ülkelerde düzenlenen Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) dostluğu kültürüne yönelik faaliyetlerdir. Başka ülkelere de yayılmasını umduğumuz bu faaliyetlerin hedefi; Ehlibeyt İmamları’nın (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) okulu ve yoluna uygun kültürel ve dini bilincin derinleşmesini sağlamaktır.”

Şeyh Vekîl etkinliğin düzenlenmesini sağlayan, düzenlenmesine katkıda bulunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür ve dua ettikten sonra sözlerini tamamladı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: