Merce-i Âlâ Sn. Seyyid Sistanî’den (Allah-u Teâlâ bereketli gölgesini daim etsin): “Teröristlerden temizlenen bölgelerdeki vatandaşlara ait malların yağmalanması haramdır, haramdır!”

Merce-i Âlâ Sn. Seyyid Ali Huseynî Sistanî (Allah-u Teâlâ bereketli gölgesini daim etsin), teröristlerden temizlenen bölgelerdeki vatandaşlara ait malların yağmalanmasının haram olduğunu şiddetle vurguladı. Merce-i Âlâ’nın resmi bürosuna konu ilgili olarak şöyle soruldu:

“Bazı bölgelerin teröristlerden temizlenmesi esnasında bölge ahalisinin bölgelerini ve mallarını terk ettiği görülmektedir. O esnada bazen o bölgelerde yağma, yakma, bombalama ve o bölgedeki malların, mobilyaların, yiyecek maddelerinin savaş ganimeti sayılarak başka bölgelere taşındığı görülmektedir. Üstelik algılayabildiğim kadarıyla belirtilenler; teröristlere ait değil, o bölgede yaşayan insanlara ait. Bu yapılanlarda cihada,mücahitlere ve Müşerref Merceiyet’e büyük saygısızlık vardır. Bu yüzden halkın bu hususta uyarılmasını rica ediyoruz. Tüm kalbimizle size dua ediyor, Allah-u Teâlâ sizleri müminlere ile müminelere saklasın.

Sayın Merce-i Âlâ Seyyid Ali Huseynî Sistanî’nin (Allah-u Teâlâ O’nun ömrünü uzatsın) cevabı şu fetva oldu:

Bismillahirrahmanirrahim… Daha önce defaatle, teröristlerden temizlenen bölgelerde vatandaşlara ait olan mallara saldırmanın haram olduğunu vurguladık ve değerli Allame Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî’ye (Allah O’nu yüceltsin) bunu Kerbelâ’daki Cuma namazı hutbesinde vurgulamasını salık vermiştik.O da birkaç defa bunu zikretti. Bunlardan biri de 25 Şevval 1435 günündeki şu (beyanat) idi: “Vatanı ve vatandaşı, terörist gruplarına karşı korumak; payı pek büyük olanların dışında kimsenin erişemeyeceği büyük bir şereftir. Daha önce birçok kez; kanlarını ve canlarını vatan uğruna harcayan silahlı kuvvetlerdeki ve onlara katılan gönüllü evlat ve kardeşlerimizle ne kadar takdir ettiğimizi ve bizim için ne kadar aziz olduklarını vurgulamıştık. Ancak bizlere; az sayıda, orada ya da burada bazı silah taşıyanların; vatandaşların malına el uzatmaları, saygınlıklarını ve hürmetlerini çiğnemeleri kabilinden çirkin olan ve kınanacak türden işler yaptıklarına dair haberler ulaşmaktadır. Bizler tekrar bu türden herhangi bir eyleme yönelik şiddetli kınamamızı tekrarlıyor ve etnik,mezhebi ya da siyasi aidiyeti ne olursa olsun, hiçbir vatandaşa tacizde bulunulmasının; vatan ile mukaddes değerler müdafaasına hiçbir şekilde uymadığını vurguluyoruz. Yetkili hükümet organlarından vatandaşların malına el uzatan ve haklarına tecavüzde bulunanlara; özellikle de bunlar içerisinde vatan ve mukaddes değerler müdafaası kılığına bürünmüş olanlarını şiddetle ve kuvvet kullanarak cezalandırmasını talep ediyoruz. Bu haddi aşmalar, sınırlı olmuş olsalar bile, üstesinden gelmede anlayış göstermek ve kolaylık sağlamak; belli bir sınırı olmayan ve hatta son derece tehlikeli sonuçlar doğurur. Allah’ım Sen şahit ol ki; ben bildirdim!”


Buna rağmen yine de bir kez daha diyoruz ki; güvenlik güçlerinin, ordu ve gönüllüler ile birlikte girdikleri yerlerdeki vatandaşlara ait mallar savaş ganimeti değildir! Bu malların taşınabilecek olanlarının yağmalanıp taşınması ve taşınamayanlarının da telef edilmesi haramdır, haramdır! Bunun aynı vatanın evlatlarının barış içerisinde bir arada yaşamasına son derece kötü etkileri vardır! Öyleyse Allah’tan sakının ey insanlar ve kendinizi, kendi elinizle tehlikeye atmayın!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: