Beşinci Hidayet Önderi’nin (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dünyayı şereflendirmeleri münasebetiyle…

H. 57 senesinde hayırların oluk oluk döküldüğü Receb-i Şerîf ayında ve işte böyle bir günde; Medine-i Münevvere büyük bir sevince boğuldu. Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hanedanı beşinci Hidayet önderi Hz. İmam Muhammed Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dünyayı şereflendirmesinin mutluluğunu yaşıyordu.

Muhammedî İlimleri yaran ve bu ilimlerin apaydın güneşi olan Hz. İmam Bâkır; Hz. İmam Zeynelabidîn’den (Allah'ın selâmı üzerine olsun) miras aldığı ilahi hidayet önderliği makamının sahibidir. Kendi imameti döneminde İslam dininin kutbu ve âlemlerin efendisidir. İlim dolu bir deryadır. O’nun ilimdeki makamına Ceddi’nin ve Pâk Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ Ceddi’ne ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dışında kimseler erişememiştir, erişmeleri de mümkün değildir.Bu yüzden de “Bâkır – İlimleri yaran” lakabı tastamam uymuştur. Ümeyyeoğulları’nın hükümdarları ve yandaşları, ulemanın içerisinde ve insanlar arasındaki bu yüce konumundan ötürü çok O’ndan çok korkarlar; zulümlerine din kisvesi giydirmek için O’nu yanlarına çekmenin yolunu arar dururlar ama bir türlü bulamazlardı. En son umutları tükenince son çare olarak O’nu zehirletip şehîd ettiler. (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kelam ve fıkıh ilimlerindeki argümanlarının, delillerinin ve hüccetlerinin muazzam gücüyle tanındı. Şöhreti öylesine yayılmıştı ki, kendi döneminin alimleri; O’na sormak, O’nunla münakaşa etmek ve O’ndan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) istifade etmek için dört bir yandan Medine-i Münevvere’ye gelirdi.

Pâk nesebi şöyledir: Muhammed bin Ali bin Huseyn bin Ali bin Ebî Talib (Allah'ın selâmı hepsine olsun). Künyesi “Ebu Cafer”dir. Validesi Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kızı Fatıma Hanımefendidir. Zevcesi Muhammed bin Ebi Bekr’in oğlu Kasım’ın kızı Ümmü Ferve hanımdır. Başka eşleri de vardır.

Lakaplarından bazıları: Bâkır (yaran), Şakir (şükreden), Hadî (Hidayet eden)… En meşhur lakabı “Bâkır”dır. Hz. İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bu lakabı kendisine Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) tarafından verilmiştir. Arapça lügatlarının da bildirdiği gibi “Bâkır” lakabı; ilimde derya haline gelmiş, gizli saklı kalmış sırları açığa çıkaran ve tüm ilmi metodlara vakıf kimseye denir. Hz. İmam Bakır (Allah'ın selâmı üzerine olsun) fıkıhtan tefsire, akaitten hadise ve başka ilimlere kadar tüm ilimlerde başkalarıyla kıyas bile yapılamayacak kadar öndeydi. O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bu ilmi dehası, döneminin ilim, düşünce ve edebiyat önderlerini hayretler içerisinde bırakmıştı.

Elli yedi yıl boyunca dünyayı şereflendirdi. Bunun üç yılı Ceddi Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile, sonraki yirmi sekiz yıl sekiz ayı da babası Hz. İmam Seccad (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile geçti. Babası’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinden sonraki İmameti ondokuz yıl iki ay sürdü. Mubarek ömrü Babası Hz. İmam Seccad ile Ceddi Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) kadardı. Müşerref hayatının başlarında Taff Vakıası’nı (Kerbelâ Olayı’nı) ve Emevilerin Kufeli yandaşları ile birlikte gerçekleştirdiği o muazzam katliama şahit oldu.Çocuk yaşta Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) başına gelen tarifsiz musibetlere şahitlik etti. Sonra da Babası Hz. İmam Zeynelabidîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile yaşadığı müddet boyunca o dönemin canilerinin, baskısını ve zulmünü yaşadı. Babası’ndan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sonra da yaklaşık yirmi yıl boyunca Emevi zorbalarının zulmünü ve eziyetlerini yaşadı.

Babası Hz. İmam Zeynelabidîn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) birçok münasebette kendisinden sonra O’nun imam olacağını ilan etmiş ve şöyle buyurmuştur: “(Biliniz ki) O İmam’dır ve İmamlar’ın Babasıdır. İlmin madenidir ve O’nu yardıkça yarar. Vallahi O, insanlar içerisinde Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) en çok benzeyen kimsedir.”

Hz. İmam Zeynelabidîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bunun gibi birçok açıklama ve ispatta bulunarak bu hususta hiçbir şüpheye mahal vermemiştir.

Hz. İmam Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) imameti dönemi, Emevi yöneticisi Velid bin Abdulmelik döneminde başladı. Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) döneminde; Velid’den sonra Velid’in kardeşi Suleyman bin Abdulmelik, sonra Ömer bin Abdulaziz, sonra Yezid bin Abdulmelik ve en son Hişam bin Abdulmelik başa geçti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: