Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi vatan ve mukaddes değerler müdafaası şehitlerinin yakınlarını ödüllendirdi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi vatan ve mukaddes değerler müdafaası şehitleri yakınlarına destek programı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Mukaddes Türbe’nin Yüce Dini Merceiyet’in vatan ve mukaddes değerler müdafaası çağrısına icabet ederek gönüllü saflarında savaşan ve şehadet şerefine nail olan kahramanların yakınlarını gruplar halinde ödüllendirdiğinden söz etmiştik.

Mukaddes Türbe bu kez yeni bir grup şehit yakınını Mukaddes Hz.Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Hatem-ul Enbiya (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ağırladı. Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa uğruna evlatlarını feda ailelerin ödüllendirildiği törende Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü Başkanı Şeyh Salah Kerbelâi, Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Düzeni Koruma Bölümü Başkanı Hacı Fazıl Avez ile Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri temsilcileri, Yüce Dini Merceiyet’in bürosuna bağlı mutemedler (güvenilirkişiler) ve çok sayıda değerli ulema hazır bulundu.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü’nden Şeyh Macid Sultanî, Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na; törende 40 şehit ailesinin ödüllendirildiğini ve bunların çoğunluğunun Mukaddes Kerbelâ eyaletinden, geri kalan kısmının ise Babil eyaletinden ve Mahmudiye kazasından olduğu bilgisini verdi.

Şeyh Sultanî ayrıca yapılan ödüllendirmenin; Mukaddes Türbe’nin ana avluya (Sahn-ı Şerîf’e) ve Beynel- Haremeyn Meydanına yerleştirdiği Haşd-i Şabî’ye destek sandıklarına atılan bağışlardan karşılandığını söyledi.

Şehit yakınları ise Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nden gelen ödüllendirmeye değer verdiklerini ifade ederek bunun maddiyattan daha çok manevî bir girişim sayıldığını ve kendilerine tekfirci DAİŞ ile savaşıp kökünü kazımaya daha çok cesaretlendirdiğini belirtti.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü; Yüce Merceiyet’in Irak’ın, halkının ve mukaddes değerlerinin tekfirci teröristlere karşı müdafaasının kifai cihad olduğunu ilan eden fetvasını yayınlaması ile birlikte tam teşekküllü bir program hazırlayarak Haşd-i Şabî’ye aktif destek sağlamaya başlamıştır. Mukaddes Türbe’nin imkanlarıyla uyumlu ve Mukaddes Türbe’ye ait bu imkanların çoğunu bu doğrultuda değerlendiren bu program iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; Haşd-i Şabî’ye tekfirci terör çetelerine karşı savaştıkları meydanlarda ve cephelerde maddi ve manevî destek sağlamaya yönelik. İkinci bölüm ise; Yüce Dini Merceiyet’in emirlerini yerine getirip Irak’ı ve mukaddes değerlerini müdafaa ederken şehit düşen vatansever yiğitlerin ailelerine yardım ve onlarla devamlı bir irtibat sağlamaya yönelik.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: