Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyaretçisinin Hz. Resûlullah’ın (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) üzerindeki hakkını merak ediyor musunuz?

Hz. İmam Muhammed Bâkır’dan (O'na selâm olsun) bir hadiste şöyle rivayet olunmuştur: Müminlerin Emîri’nin (O’na selâm olsun) şöyle dedi: “Resûlullah (Allah O'na ve Soyuna salât etsin) bizi ziyaret etti. Ümmü Eymen bize süt, tereyağ ve hurma hediye etmişti.Ondan O’na da takdim ettik. O da yedi. Sonra evin bir köşesine gidip iki rekat namaz kıldı. Son secdesinde şiddetli bir şekilde ağladı. O’na iclal ve tazimden (yüceliğine hürmetimizden) içimizden kimse (sebebini) sormadı.

Bunun üzerine Huseyn (O'na selâm olsun) kalkıp O’nun kucağına oturdu ve şöyle dedi: “Babacığım, evimize girdin ve girişinle hiçbir şeyin bizi mutlu edemeyeceği kadar mutlu ettin. Sonra öyle ağladın ki kederlendik. Seni ne ağlattı?”

Şöyle dedi: “Oğulcağızım; az önce Cebrail (O'na selâm olsun) geldi, bana sizin katledileceğinizi ve katligâhlarınızın (ölüm yerlerinizin) dağınık (ayrı ve birbirinize uzak) olacağını haber verdi.”

Bunun üzerine şöyle dedi: “Peki babacağım; birbirine uzak ve ayrı düşen kabirlerimizi ziyaret eden kimseye (bu ziyareti karşılığında) ne vardır peki?

(Allah O'na ve Soyuna salât etsin) şöyle dedi: “Oğulcağızım; onlar ümmetimin taifeleridir (fırkalarıdır). Sizi ziyaret edip bunun ile bereket (elde etmeyi) dilerler. Kıyamet gününde gelip onları (o günün) korkunç hallerinen kurtarmak benim üzerime haktır.”

Rivayet burada bitiyor.

Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) kabrini ziyaret etmenin ecri ne kadar da büyük! Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) kabrini ziyaret eden kimseyi; Allah-u Teâlâ’nın “Doğrusu size Allah’tan bir nur ve bir açıklayıcı bir kitap gelmiştir” buyruğunun mazharı ve varlığı yarattığı nur olan Hz. Resûlullah’ın (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Kıyamet gününün korkunç vaziyetlerinden kurtarmasından daha muhteşem bir şey olabilir mi?!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: