Hz. Resûlullah’ın Hz.Fatıma’ya (Allah'ın salât-u selâmı üzerlerine olsun) vaadi olan bizler Huseynî matemden ne öğrenmeliyiz?

Hz. Resûlullah,Hz. İmam Ali, Hz. İmam Hasan ve Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın salât-u selâmı üzerlerine olsun) bir araya geldiği bir günde Hz. Fatıma Babası’na(Allah'ın salât-u selâmı üzerlerine olsun) şöyle dedi: “Babacığım, hangi dönemde oğlum Huseyn öldürülecek?”

Şöyle buyurdu: “Benim, senin, babasının ve ağabeyinin olmadığı bir dönemde.”

Hz.Fatıma (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle dedi: “Babacığım Huseyn’i kim gömecek, Huseyn’e kim ağlayacak?”

Hz.Resûlullah (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) da şöyle buyurdu: “Cebrail Allah’tan bana (şunu) haber verdi: Huseyn için şiiler (taraftarlar) ve sevenler yaratıldı. Huseyn’i defnedecekler, Huseyn’e matem düzenleyecekler ve Huseyn’e ağlayacaklar.”

Eğer bizler bu vaadin tecellisi isek - Allah’a hamdolsun milyonlarca mümin dünyanın dört bir yanında Huseynî ayinler düzenliyor – düzenlediğimiz matemlerden öğrenmemiz gerekenler vardır:

  • 1- Yüce Allah’ın iyiliği emir ve kötülüğü nehyetme buyruğunu yüceltmek, bu hususa gereken önemi vermek
  • 2- Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) başına gelenleri hatırlamak, hak üzere direniş ve meydan okuma ile insani duyguları beslemek
  • 3- Muhammed’in (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) mesajı ile ilişkileri perçinlemek
  • 4- Toplum nezdinde gerçek İslamî değerleri aşılamak ve bu değerleri güçlendirmek
  • 5- Doğru söz ve davranışların eğitimi, öğretimi ve arındırılması
  • 6- İnsanlığın düşmanlarıyla mücadeleye yönelik hazırlık ve motivasyon
  • 7- Ciğer yiyen Hind’in soyunun izinden gidenlere karşı uyarı ve ikaz
  • 8- Zalim hükümdarı, tağutu ve zorbayı ifşa etmek
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: