Ziyaret duasında geçen “Keşke sizin yanınızda olsaydım da sizinle birlikte kazansaydım” ifadesi ne demektir? Nasıl somutlaştırılır?

Ümmeti halen derin uykudan uyandırmaya devam eden ölümsüz Huseynî kıyam ve mubarek şiarları ile içli dışlı olmak bizlere yeni ufuklar açar; zulme karşı nasıl direnileceğini ve zalimlere karşı nasıl mücadele edileceğini anlamamızı sağlayacak yeni bakış açıları kazandırır. “Ya Leytenî kuntu maakum fe efûz fawzen azîma – Keşke sizinle olsaydım da sizinle birlikte zafere kavuşsaydım” şiarı da bunlardandır. Bu şiar tarih boyunca kitlelerin tüm kalpleriyle hissettiği Taff Vakıası’nda (Kerbelâ Olayı’nda) olma arzusunu somutlaştırmış ve kelimelere dönüştürmüştür. Nitekim Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda okunan ziyaret dualarında da bu ifade ve türevleri yer almıştır. Peki bu ifadenin samimiyet ölçütü nedir? Bu sözü sadece dil ile kısıtlı olan bir temenni olmaktan kurtarıp gündelik hayatımızda elle tutulur bir gerçeğe nasıl dönüştürürüz?

Yüce Dini Merceiyet, 9 Muharrem 1437 Cuma günü kılınan Cuma namazının ilk hutbesinde temsilcisi aracılığıyla bu soruyu yanıtladı. Yüce Dini Merceiyet’in temsilcisi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî şöyle demişti:

“Keşke sizinle olsaydım da büyük bir zafer kazansaydım”

Ey kardeş ve bacılarım; bu ifade ne anlama geliyor? Bunu içimizde somut hale getiren biri var mı yok mu? Yoksa somut hale getirmiyor da sadece diline mi doluyor? Bu ifade “Ben Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) yanında olmayı arzuluyor ve bunu özlüyorum” demektir. Ne kadar güzel bir arzu ve bir temenni bu. “Kerbelâ’da Aşûra günündeki savaşta ve öncesinde hazır olsaydım keşke” demektir. Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) yanında hazır bulunmak ne demektir? Bu canımı, yakınlarımı, aşiretimi, dünyayı, konumumu, ayrıcalıklarımı, malımı, hayatımdaki her şeyi Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) ile savaşmak için ve O’nunla birlikte fedakarlık yapmak için feda etmeye hazırım demektir. Dünya sevgisi, para sevgisi, eş sevgisi, evlat sevgisi, aşiret sevgisi, ticaret ya da başka birşey beni itip Hz. İmam Huseyn’i (O'na selâm olsun) yarı yolda bıraktırmamalı.

Bu noktada belki birisi şöyle diyebilir: “Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) şehîd olalı bin üç yüz yıldan fazla oluyor. O vakte yetişmem mümkün değil, geriye dönemem de. O zaman bu ifadenin anlamı ne? Bu sadece bir temenni, kalpte bir histen ibaret mi sadece? Yoksa Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) bu temenninin başka bir şeye dönüşmesini mi istiyor?” Bu temenni size şunu söylemektedir: “Her zamanda ve her mekânda Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) yolunu ve zulümde, fesatta, sapkınlıkta da Yezîd’in çizgisini temsil eden vardır. Eğer durup bu zamanda her mekanda bu yolun (Huseynî davanın) yanında olursan ve bu zamanda, her yerde bu yolun (davanın) yardımına koşmak için her şeyi feda etmeye hazırsan; bu zamanda her yerde zulmüyle, sapıklığı ve fesadı ileYezid’i temsil eden yolun karşısında durmaya ve İslam’ı müdafaa etmeye (hazırsan) işte o zaman o temennide bulunurken doğru söylüyorsundur.

İşte karşımızda hepimiz için bu zamanda bir sınav bir tecelli etmiştir: DAİŞ (IŞİD,DAEŞ) ile savaş. Bir tarafta gerçek İslam’ı ve İslam’ın ilkelerini temsil eden bir yol var. Öte yanda da Yezid’in sapkınlık ve dalalet yolunu temsil eden bir çizgi var. Ne zaman kendini, malını, ticaretini ya da sana özel ayrıcalıkları bu yolun yardımı için feda etmeye hazırsan o zaman o temennini dile getirirken doğru söylüyor olursun. Ne zaman fesada, sapkınlığa, fesadı yayanlara, yolsuzluk yapanlara, sapkınlara karşı durmaya hazırsan ve bu savaşta her nerede olursa olsun fesada, yolsuzluğa, dalalete, fıska ve fücûra karşı muzaffer olmak için her şeyi feda etmeye hazırsan işte o zaman temenninde samimisin ve doğru söylüyorsun.Yoksa dünya sevgisi, makam sevgisi ya da bunun gibi başka şeyler seni çağırdığı için ya da şeytana veyahut hevâya kul olduğun için bu yolun yardım edemiyorsan o zaman bu sık sık tekrar ettiğin temennini dile getirirken yalan söylüyorsun ve Hz. İmam Huseyn’i (O'na selâm olsun) hoşnut etmiyorsun. Allah-u Teâlâ’ya itaate ve ibadetlere sıkı sıkıya bağlı; Allah’a karşı gelmekten, günahlardan ve suçlardan uzak duruyorsan temenninde samimisin ve doğru söylüyorsun.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: