Hz. İmam Seccad’ın (O'na selâm olsun) müşerref hayatına dair...

25 Muharrem - Hz. İmam Seccad’ın (O'na selâm olsun
On İki İmamlar’ın dördüncüsüdür (Allah'ın selâmı hepsine olsun)

İsmi: Ebu Talib oğlu İmam Ali’nin oğlu İmam Huseyn’in oğlu İmam Ali (Hepsine selâm olsun)

Validesi: Fars hükümdarı Kisra oğlu Şehriyar’ın oğlu Yezdecird’in kızı Şâh Zenân hatun. Adının Şehribânû olduğu da söylenmiştir.

Künyesi: Ebu Muhammed. En meşhur künyesi de Ebul Hasan’dır. Ayrıca kendisine EbulKâsım da denmiştir.

Lakapları: Zeynelabidîn (İbadet edenlerin ziyneti). Seyyid-us Sâcidîn (Secde edenlerin Efendisi). Zekî (Tezkiye edilmiş, arındırılmış olan). Emîn (Güvenilir). Seccâd (Pek çok secde eden). Zus-Sefenât (Alnı secdeden dolayı nasırlanmış).

Yüzüğünün nakşı: “Wemâ Tevfîqî illa Billah - Başarım ancak Allah’tandır”

Doğum yeri: Medîne-i Münevvere

Doğum tarihi: Şaban-ı Muazzam ayının beşinci günü. Dokuzuncu günü olduğu da söylenmiştir. H. 38 senesinde, Müminlerin Emîri’nin (O'na selâm olsun) şahadetinden iki yıl önce dünyayı şereflendirmiştir. H. 37 ve H. 36 yıllarında doğduğu da söylenmiştir. En son (H. 36) rivayete göre değerlendirirsek; Ceddi Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) ile dört yıl, Amcası Hz. Hasan (O'na selâm olsun) ile on yıl ve Babası (O'na selâm olsun) ile onbir yıl geçirmiştir. Ceddi ile iki sene, Amcası ile on iki sene ve Babası ile on üç sene geçirdiği de söylenmiştir.

Mubarek ömrü: 57 senedir.

Şahadet tarihi: H. 95 senesi 25 Muharrem. 94 olduğu da söylenmiştir.

Şahadet yeri: Medîne-i Münevvere

Katili: Hişam b. Abdulmelik. Velîd b. Abdulmelik’in emriyle O’nu zehirlemiştir.

Defnolunduğu yer: Medîne-i Münevvere’de bulunan Bakî Kabristanlığı’nda Amcası Hz. Hasan’ın (O'na selâm olsun) yanında toprağa verilmiştir. Mezarı da şu an oradadır. Vahhabîler Pâk Türbesi’ni yıktırmışlardır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: