Mukaddes Türbeler’den Huseynî matem alaylarına ve hizmet gruplarına Erbain ziyaretine yönelik özel talimatlar

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Anma Merasimleri, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü h.1437 senesi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Erbain ziyareti süreci ile ilgili resmi talimatları yayınladı. Resmi açıdan Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarından doğrudan sorumlu olan bölümün yayınladığı talimatlarla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bölümün başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân bilgi verdi. Sn. Selmân şunları söyledi:

“Bölüm H. 1437 senesine özel Erbain ziyareti talimatlarını yayınlamıştır. Bu talimatların basılı nüshaları, İslam alemindeki diğer ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarına yazılı olarak dağıtılmıştır. Ziyaretçilerin güvenliğini korumak, ziyaretin koordine bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak ve her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı olması için Tüm vatandaşlara, Huseynî matem alaylarına ve hizmet gruplarına İki Mukaddes Türbe tarafından yayınlanan bu tavsiyelere uymalarını tavsiye ediyorum.

Talimatlar şöyle:

 • 1- Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarındaki tüm kardeşlerimiz namazı ilk vaktinde ve bulunduğu yerde kılmaya özen göstermelidir. Namaz vaktinde hoparlörlerin ve teyplerin çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca sesin volümü de belirli bir düzeyde tutulmalı ve mekânın kutsiyeti göz önünde tutulmalıdır.
 • 2- Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarındaki tüm kardeşlerimiz Mukaddes Kerbelâ eyaletinin kutsiyetini muhafaza etmelidir.
 • 3- Huseynî alayların tümü belirlenen takvimlerdeki vakitlere ve ayinin türüne (zincir ya da sinezen) uyup (matem yürüyüşlerini) bir kez yapmalıdırlar. Zincir matemi 16-17 Safer günlerinde ve sinezen matemi de 18-19 günlerinde gerçekleşecektir.
 • 4- Meydanlarda ve parklarda tekkeler ya da matem ve hizmet yerlerinin kurulumuna izin verilmemektedir.Ayrıca Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) şehrini süsleyen ağaçların da korunmasını rica ediyoruz.
 • 5- Matem alaylarının tümünün seyri sadece ve sadece şöyle olacaktır: Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kıble Kapısından Ana avluya giriş, Bâb el Havaîc Kapısından çıkış, Beynel-Haremeyn Meydanı’ndan geçiş, Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne giriş. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nden çıktıktan sonra da yerleştirildikleri yerlere geri döneceklerdir.
 • 6- Tüm matem alaylarına yaşanan şiddetli izdihamdan dolayı Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’nin Avluları’nda mersiye okunmaması uyarısında bulunuyoruz.
 • 7- Huseynî alayları kefilleri (sorumluları) Mukaddes Kerbelâ Polisi’nin verdiği yazılı taahhütnameyi ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi/ Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Anma Merasimleri, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü tarafından kendilerine verilen tanıtıcı kimliği ibraz etmekle yükümlüdür.
 • 8- Huseynî alayının kefili alayının güvenliğinden doğrudan sorumludur. Bu sebeple alay içerisine yabancı kişilerin girişi yasaktır. Bu yüzden de matem alayının başına İki Mukaddes Türbe’ye giriş yaparken matem alayının üyeleri tarafından tanınmış kişiler yerleştirmelidir.
 • 9- Ses cihazları ve kayıt yapan kameraları kontrol edilmeli, güvenlik açısından herhangi bir sorun oluşturmadığından emin olunmalıdır.
 • 10- Ateşli silahların, yaralayıcı silahların ve su püskürtücülerinin taşınması yasaktır.
 • 11- Münasebetin sadece Hz. İmam Huseyn’e (O'na selâm olsun) halis olması için dini sembollere ait hiçbir fotoğraf taşınmamalıdır.
 • 12- Erbain münasebetine has olanın dışında başka tiyatral kostümlere izin verilmemektedir. Buna aykırı olan kostümler yerleştirildikleri yerlere geri döndürülecektir. Çünkü tarihi açıdan esirler kervânı ve Hz. İmam Seccad’ın (O'na selâm olsun) (Şam’dan Medîne’ye) dönüşü esnasında kendilerine ordular ya da Emevi komutanlar eşlik etmemiş, prangaya vurulmamışlar ve darbelere maruz bırakılmamışlardır.
 • 13- Erbain ziyareti ile uyumlu olmayan sloganların yer aldığı tabela, flama ve sancaklar kaldırılmamalıdır.
 • 14- Huseynî alaylara araçlarını içeriye alma ve vazifelerini kolaylaştırmak için iç ve dış yollarda yer alan karakollarda ibraz edecekleri özel yazılar verilecektir. Bu yazılar kendilerine Mukaddes Kerbelâ Polis Müdürlüğü’nce görevlendirilen Huseynî Matem Alaylarının İrtibat Subayı (Zabıt İrtibat el-Mevakib el Huseyniyye) tarafından verilecektir.
 • 15- Mukaddes şehrin içerisinde ve dışında Huseynî alayların yerini tespit etme Alaylar Şubesi Subayının yetki ve sorumluluğu altındadır.
 • 16- Huseynî alayların Mukaddes Türbeler’e girişi konusunda sadece Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi/ Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Anma Merasimleri, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü tarafından yayınlanan takvim ve programa uyulmasını rica ediyoruz. Aynı şekilde İki Mukaddes Türbe mensupları, Huseynî alaylardaki hizmetkârlar ve güvenlik kurumları yetkilileri ile de işbirliği yapılmasını da rica ediyoruz.
 • 17- Tiyatral matemde kesik baş ya da ceset kuklaları taşınması yasaktır. Bunların Huseynî alayların kaldıkları yerlerde de bulundurulması yasaktır. Zira bunlar uygunsuz olup Mukaddes şahsiyetleri aşağılayıcı niteliktedir.
 • 18- Esirler kervanı matemi alaylarının Mukaddes Türbeler’e inişi sadece 15 ve 16 Safer-i Muzaffer tarihlerinde gerçekleşecektir.
 • 19- Büyük hacimli Bass vs tarzı radyal hoparlörlerin getirilmesine izin verilmemektedir. Mukaddes Türbeler içerisinde davul çalınması da yasaktır. Çünkü Mukaddes Türbe’nin yeni binasına etki etmektedir.
 • 20- Her bir alay bir yangın söndürücü bulundurmalı ve – Allah göstermesin- herhangi bir yangın çıkması ya da acil durum yaşanması halinde hemen müdahele etmek için bu yangın söndürücüyü ocakların yanında bulundurmalıdır.
 • 21- Genel caddeler, kamu malları ve ağır su kanalizasyon kanalları muhafaza edilmelidir. Matem ve hizmet yerleri ya da tekkeler; kanalizasyon akışının bozulması ve tıkanma yaşanmamasını garanti altına almak amacıyla kanalizasyon yerlerinin üzerine kurmamalı; kesilen hayvanlardan arta kalanları ya da yemek artıkları bunların içerisine atmamalıdır. Aynı şekilde kanalizasyon kapakları ile de oynanmamalıdır.
 • 22- Şehir içerisinde odun kullanılmasına izin verilmemektedir. Yemek pişirme sadece gaz ile yapılacaktır.
 • 23- Zincir ve sinezen matemlerinin içerisine hanımlar da eşlik etmemelidir.
 • 24- Alayın kapısının üzerine alay kefilinin adını ve telefon numarasını bildiren bir tanıtıcı tabela yer almalıdır.
 • 25- Bir alaya bir kez zincir ve bir kez sinezen matemi için olmak üzere iki defa Mukaddes Türbeler’e giriş yapmasına izin verilir. Alay kefilliği giriş yaptıkları sefer kadar mühürlenir.
 • 26- Alay yakınında herhangi bir olumsuz durum görülmesi halinde size en yakın güvenlik müfrezesine bildiriniz ya da Huseynî Ayinler ve Alaylar Bölümü’nün numarası 009647800678925 ile irtibata geçiniz.
 • 27- Alay sahibi kardeşlerimizin hepsinden ziyaret merasiminin bitmesinin hemen ardından hizmet ve matem yerleri için inşa ettiği yapılara ait tüm demir iskeletleri ve enkazı kaldırmalarını rica ediyoruz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: