Mukaddes Türbe’ye bağlı İslamî Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Şia ekolünün Kelâm ilmindeki basılı mirasını derleme projesi

Proje kapsamındaki ciltlerden biri
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi büyük bir kültür ve düşünce projesi başlattı. Projede Kelâm ilmine yönelik yazılmış olan Şii mirasının derlenip “Kelâm ilmindeki İmamiyye Mirası Ansiklopedisi ve ihtilaflı meseleler ile şüphelere cevaplar” başlığı altında bir araya getirilecek.

İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Seyyid Haşim Milânî’nin duyurduğu projenin hedefleri sırasıyla şöyle:

1-İmamiyye ekolünün kelâm ilmindeki mirasında yer alan konuları harf ve hece sırasına uygun bir biçimde tasnif edip düzenlemek

2-Kelâm ilminin konularına ve terimlerine daha kolay bir erişim sağlamak

3- İmamiyye ulemâsının kelâm ilminin terimleri ve konuları hakkındaki tüm söylediklerine bir yerden erişim sağlamak

4- Konuların aktarılmasında kronolojik dizilişi gözetmek

5- Geçmiş yüzyıllar boyunca İmamiyye ekolünün Kelâm ilminde kat ettiği gelişmelerin üzerinde durmak

6-İmamiyye ulemâsının Kelâm ilminde takip ettikleri metodolojinin üzerinde durmak

Seyyid Haşim Milânî ardından şunları söyledi: “Bu projenin hazırlıklarına başlamamızın ardından Seyyid Murteza Alem-ul Hudâ’nın Elfiye’sinin hatırasına (Seyyid Ali b. Huseyn el-Musawî H. 355 – 436) denk geldik.Hem Seyyid’in hatırasını yâd edip hakkına vefâ etmek, hem de çalışmanın temelinin tecrübeli kimselerce değerlendirilip çalışma takviminin belirlenebilmesi için Onun Kelâm mirasına yönelik kısımlarını alıp bağımsız bir şekilde bastık.”

Seyyid Milanî çalışmanın esasları hakkında da bilgi verdi:

  • 1- Metinleri kesip konuya ve harf ile hece dizilişine göre dizmek
  • 2- Önce sayfa numarasının verilmesi ve sonra metnin belirtilmesi
  • 3- Bilgiye ulaşımın kolay olması ya da bazı terimlerin birçok başlık altında tasnif edilebilmiş olması sebebiyle alıntılardan yararlanılması
  • 4- Daha iyi yarar sağlamak adına bazı ortak konuların tekrarlanması
  • 5- Tam olarak başarılamasa da kitapların kronolojik sıraya uygun bir şekilde zikredilmesi
  • 6- Bazı terimlerin sonunda konuyla ilgisi olan başka terimlerden alıntı yapılışı

Seyyid Milanî şöyle devam etti: “Bu çalışma, büyük faydalarına rağmen metinlerin kesimi sonrası bazı düzensizlikten sıkıntı yaşamaktadır.Bunu gidermek için bazen konunun esasıyla ilgisi olmasa da müellifin sözlerini, (İcma, haber-i vahid vs) gibi usul konularını ve (ezan, abdest, namaz vs) gibi fıkhı konuları naklettik. Çünkü ya kelâm ile bir ilgisi vardı ya da kelâm alanında tartışmalı meselelerden birine dönüşmüştü. Matbu eserde bulunmasına rağmen Seyyid Murtazâ’ya (Allah O'ndan razı olsun) ait olduğu söylenen bazı mektupları koymadık. Bu mektuplar da: “Cebr ve kader(cilikten) beşerin kurtarılması, hadler ve hakikatler, Peygamberlerin (Allah'ın salavâtı üzerine olsun) mucizelerinde bir mesele” isimli mektuplardır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: