بیمارستان تخصصی الکفیل، سرآغاز اعتماد مجدد شهروندان به ساختار پزشکی عراق

بیمارستان تخصصی الکفیل وابسته به آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام صبح روز پنج شنبه 17 دی ماه 1394 شاهد حضور خانم دکتر عدیله حمود حسن وزیر بهداشت عراق بود.

خانم دکتر عدیله حمود حسن در این دیدار بیمارستان تخصصی الکفیل را بواسطه کادر درمانی و تجهیزات پیشرفته ای که در اختیار دارد سرآغاز اعتماد مجدد شهروندان به ساختار پزشکی عراق دانست.

در این دیدار خانم وزیر با مدیریت بیمارستان و اعضای هیات مدیره و برخی از متخصصان آن دیدار نمود و گفت: بیمارستان الکفیل در چارچوب برنامه ها و اهدافی که بر پایه آن احداث گردیده گام بر می دارد و امروز مایه افتخار بیمارستانهای عراق و رقیبی برای بیمارستانها در سطح خاور میانه به شمار می رود. این بیمارستان با بهره گیری ازپزشکان مجرب داخلی و خارجی بستر بسیار خوبی برای فعالیت پزشکان عراقی فراهم نموده است.

خانم وزیر در این بازدید از حمایت وزارت بهداشت عراق از این دستاورد پزشکی خبر داد و گفت: تلاش داریم تا فرآیند اقدامات اداری مرتبط با این بیمارستان را تا حد امکان کوتاه نموده و بستر همکاری مشترک بین این بیمارستان و وزارت بهداشت را ایجاد نمائیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: