Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Yeni Zarîh-i Şerîfi’nde ilerleme: Yapımı sona eren kitabe şeritleri ve ortaya çıkan sanatsal yenilikler...

Kitabe şeritleri Ahşap Zarîh’te
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Zarîh Yapım Atölyesinde çalışan teknik kadro, Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi’nde yer alacak olan kitabe şeritlerinin yapımını tamamladı. Teknik ve sanatın azim ve irade ile yoğrulmasının ve Zarîh-i Şerîf’in sahibi Hz. Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Allah katından bağışlanan bereketlerinin vesilesiyle büyük bir başarıyla yapımı tamamlanan bu birbirinden güzel üç şerit hakkındaki detaylar şöyle:

Bakırdan üretilen ve nihai kurulum öncesinde mavi emaye ile kaplanacak olan bu şeritler; Zarîh-i Şerîf’in üst bölümünde yer almaktadır.

İlk kitabe: Bu kitabede şiir beyitleri yazılıdır. Zarîh-i Şerîf’in pencereliklerinin üzerinde yer alıp kalınlıkları 7mm ve yükseklikleri 18 cm’dir. Iraklı hattat Dr. Ramazan Behiyye’nin yazısı ve sülüs türü hat sanatı ile yazılan bu beyitler, hâl-i hazırdaki Zarîh-i Şerîf’te yer alanların aynısıdır. Merhum Ayetullah Seyyid Muhammed Cemâl Haşimî’nin (Allah O’na rahmet eylesin) yazdığı şiirin beyitlerindendir ve çevirileri şöyledir:

Zarîhin koruyucu sığınağımızdır

Her inen (musibet) onunla def edilir

Kapın, yaratılanlar için kurtuluş kapısıdır

Korku içerisindekiler onun kulpunda güvene kavuşur

Ayrıca başka beyitler de eklenmiştir.

Bu kitabe Zarîh-i Şerîf’i dört taraftan kuşatmış olup birçok bölümden oluşur. Her bir bölümün uzunluğu 120 cm olup her beytin başı ve sonu “Turre” adı verilen bir daire ile ayrılır. Bu dairede dehat sanatı ile Esma-i Hüsna’dan bir isim yazılıdır. Kitabeleri birbirine bağlayan bu turreler özel bir yöntemle ahşap iskelete monte edilmiştir.

İkinci kitabe: Yukarıda söz ettiğimiz şiir kitabesinin yaklaşık 5cm yukarısında yer alan bir Kur’ân-i Kerîm kitabesidir. Bu da aynı şekilde Zarîh-i Şerîf’i dört taratan sarar. Üzerinde dört Kur’ân-i Kerîm ayeti yazılıdır. Her bir parça süslü bir motif parçası ile diğerine bağlanır. Kitabenin yazısı Iraklı hat sanatçısı Ahmed Nacî tarafından yazılmış olup her bir bölümünün uzunluğu 120 cm, kalınlığı 7mm ve yüksekliği de 18 cm’dir.

Üçüncü kitabe: Süslü altın efrizin üzerinde yer alan Kur’ân-i Kerîm kitabesidir. Bakırdan yapılmış olan bir madenî şerit olan bu kitabede Dehr Sûresi yazılıdır. Dr. Ramazan Behiyye’nin yazısı ile yazılmış olan bu kitabenin yüksekliği 185 cm olup kalınlığı 7 mm ve uzunluğu 19,78 m’dir. Zarîh-i Şerîf’i tüm taraflardan kuşatan bu kitabe; Sûre’de durulması gereken bölümler göz önüne alınarak teknik yöntemlerle kesilmiştir. Yani dikey olarak kesilmediği için Sûrenin asıl yapısına ve harekelerine etki etmemiştir. Bu yeni Zarîh-i Şerîf’e has yeniliklerdendir. Çünkü eski Zarîh-i Şerîf’te bu kitabe eşit parçalara ayrılıp kesilmişti.

Kitabelerin hepsinde Arap hat sanatının en güzel örnekleri sergilenmekte olup son görünümlerine kavuşuncaya kadar birçok aşamadan geçmiştir. Önce gerekli ölçüleri alınmış sonrasında da süsleri CNC makineleri ile kazınmış, daha sonra oluşan madeni artıklar kaldırılmış, yumuşatılmış, parlatılmış, kaynak yapılmış ve ahşap iskeletin üzerine sabitlenmiştir. Ahşap iskelete monte edilip ölçülere uygun olup olmadıklarının kontrol ve denetimi sağlandıktan sonra son aşama olan kaplama çalışmalarına geçilmiştir. Bu aşamada özel ve titiz oranlar göz önüne alınarak saf altın ve emaye ile kitabeler kaplanmaktadır. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Zarîh Yapım Atölyesi’nde icra edilmekte olan bu çalışmalar kapsamında şu ana kadar çok sayıda parça ve bölümün kaplanması tamamlanmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: