Hediye Ve Nezirler Bölümü Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretçilerinin hizmetinde

Hediye ve Nezirler Bölümü
Hediye, Nezir ve Vakfedilenler Bölümü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin hayatî öneme sahip bölümlerinden biri sayılmaktadır. Mukaddes Türbe’nin ziyaretçileri ile doğrudan temasta olan ve sürekli bir biçimde hizmet eden bu bölüm Mukaddes Türbe’ye ziyaretçiler tarafından bağışlanan paralar, hediyeler ve Türbe’nin yapımı, bakımı,imarı ve Türbe’deki ziyaretçilere hizmet için kullanılmak üzere yapılan bağışları ve nezirleri teslim alır. Bölüm bunun yanı sıra Mukaddes Türbe’nin manevî değere sahip hediyelerini ziyaretçilere takdim eder.

Nezir konusu üzerine bir parantez açalım. Nezir adak demektir. Buraya getirilen adaklar – bazılarının yanlış anladığı ya da ısrarla yanlış göstermeye çalıştığı gibi – şirk değildir. Çünkü adak Allah’ı bir kenara bırakıp bir şahsı değil, Allah’ın velîsine sevap hediye ederek Allah rızasını kazanmak amacıyla adanmaktadır. Sevabı da Hz. Ebulfazl Abbas’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hediye edilmek istenmektedir. Adağın kendisi ile Mukaddes Ziyaretgâh’ta Allah’ın kullarına hizmet etmek amaçlanmaktadır. Yani bir kurbanlık adanırken o kurbanlık ile Hz. Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na gelen ziyaretçilere ya da –mesela- Mukaddes Türbe’nin bakımını üstlendiği açlara, yoksullara, yetimlere vb yemek sunulmaktadır. Bu yapılan işten kazanılan sevap Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) pâk ruhuna hediye edilmek istenmekte ve bununla da Allah-u Teâlâ’yı razı etmek hedeflenmektedir. Zaten âlimler bu konuyu uzun uzadıya açıklamışlardır. Şayet bunu yanlış bir şekilde anlayıp yapan birileri varsa da amelin kendisi kötü olduğu için değil, kendi eksik bilmesinden ötürüdür. Kimse bunu dile getirmeden kalbindekini okuyamayacağımıza göre buna engel olmanın bir anlamı da yoktur. Zira o zaman gösteriş olsun diye namaz kılanlar var diye önümüze gelen herkesin namazına mani olmamız gerekirdi. Bu da aklı başında hiçbir Müslümanın kabul edeceği bir şey değildir.

Yani kısacası; ne Türbe’ye nezir getirmek şirktir, ne de bunu yapan müşriktir. Yanlış bildiği için bunu böyle yapan birilerinin olması amelin kendisini yanlış yapmaz, ameli yapanın yanlışıdır.

Uluslararası El-Kefîl Ağı Hediye ve Nezirler Bölümü ile ilgili daha fazla bilgi almak için Bölüm Başkanı Abbas Hazrecî ile bir araya geldi. Hazrecî şunları söyledi:

“Hediye ve Nezirler Bölümü 2003 yılı sonrası ortaya çıkmıştır. Başta bir komite idi ve “Hediye ve Nezirler Teslim Alma Komitesi” olarak adlandırılıyordu. Birkaç sene geçmesi ile birlikte komitenin çalışmaları gelişti ve genişledi. Böylece “Hediyeler, Nezirler ve Vakfedilenler Teslim Alma Bölümü”ne dönüştü. Şu anda Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin zorunlu bölümlerinden sayılıyor. Çünkü değerli ziyaretçilerle doğrudan temasta olup Mukaddes Türbe’ye sundukları hediyelerin ve nezirlerin teslim alınmasından sorumludur.

Bölüm dört şubeden oluşmakta olup her bir şube belli başlı işleri uhdesine almıştır. Bu şubeler şunlardır:

Nezir Teslim Alma Şubesi: Bu şube üç birimden oluşmaktadır. Para Teslim Alma Birimi, Mukaddes Türbe’ye bağışçılardan verilen paraları teslim alıp bunu özel makbuzları ile belgeler. Aynî Malzemeler Birimi ise altın ve hediye gibi aynî (hediyeleri) teslim alır. Kesim Hayvanları Birimi ise Hz. Ebulfazl Abba’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na takdim edilen kurbanlık hayvanları alıp bunları Mukaddes Türbe’nin misafirhanesine teslim eder.

Teberrük Hediyeleri Şubesi: Bu şube üç birimden oluşmakta olup Mukaddes Türbe’nin misafirlerine yüzük gibi manevî değere ve hatıraya sahip hediyeler takdim eder. Satış Birimi ise Mukaddes Türbe’de Zarîh-i Şerîf’ten içeri atılan ve çoğu zaman ihtiyacının üstünde olan hediyeleri değerli ziyaretçilere satar. Mermer Üzerine Nakış Birimi ise Allah-u Teâlâ’nın güzel isimleri (Esma-i Hüsna) ile Hz. Peygamber’in ve Pâk İmamlar’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) isimleri gibi isimleri özel araçlarla mermer üzerine nakşeder ve sembolik bir ücret karşılığında bunları ziyaretçilere satar. (Daha önce de dediğimiz gibi bu satışlardan elde edilen gelirlerle Mukaddes Türbe’nin bakımı, onarımı, geliştirilmesi vs yapılır)

Sayım ve Tasnif Şubesi: Bu şube Zarîh-i Şerîf’in açılmasından sorumludur. Mukaddes Türbe’nin Şerî Mütevellîsi, Genel Sekreteri, Mukaddes Türbe’nin Türbedârları (geleneksel hizmetkârları), Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölüm Başkanları’nın hazır bulunduğu özel bir merasim ile Zarîh-i Şerîf açılır. Ardından Sayım ve Tasnif Şubesi Zarîh-i Şerîf’in içerisinde yer alanları çıkarıp sayar ve sınıflandırır. Akabinde üç kişiden oluşan bir uzman komite bu muhtevayı bozdurup Mukaddes Türbe’nin kullanabilmesi için Mukaddes Türbe’nin devlete bağlı bir bankadaki özel hesabına yatırır. Mali olmayan hediye ve nezirler ise Mukaddes Türbe’nin depolarına teslim edilir.

Terzilik Şubesi: Şube Dikiş Birimi ve Nakış Birimi olmak üzere iki birimden oluşur. Bu iki birim; çeşitli dini münasebetlerde ihtiyaç duyulan sancak, flama vs’den hizmet çadırlarına, “Bürde” olarak adı verilen Mukaddes Türbe’nin Harem-i Mutahhar Bölümü’nün giysilerinden hanımlara özel abalara ve mühür (Secde toprağı) çantalara varıncaya dek Mukaddes Türbe’nin her türlü terzilik işini yapar.

“Bölümün 56 mensubu bulunmakta olup özellikle de milyonların katıldığı ziyaret günleri gibi ihtiyaç duyulan vakitlerde kadroya gönüllüler de bize katılmaktadır. Mensupların mesaisi vardiya sistemi ile olup 24 saat boyunca (çalışmalar devam etmektedir). Çünkü bildiğiniz gibi tüm vakitlerde Mukaddes Ziyaretgâh’ın ana avlusunda (Sahn-ı Şerîf’te) ziyaretçiler bulunuyor.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: