Hizmet İşleri Bölümü: Değerli ziyaretçilere en güzel hizmetleri sunmak için dur durak bilmeden emek sarf ediyor

Bölümden bir kare
Hizmet İşleri Bölümü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bünyesindeki en büyük bölümlerden biri olup Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na ve değerli ziyatetçilerine yapılan mubarek hizmetin büyük bir bölümünü uhdesine almıştır. Ziyaretçilerle doğrudan temasta olan bu bölüm; ziyaret merasiminin ve ibadetlerin eda edilebilmesi için uygun ortamlar hazırlamak için normalın kat be kat üstünde emek sarf etmektedir. Hizmet İşleri Bölümü bunun yanı sıra olarak Mukaddes Türbe’nin projeleri ve yapılarıyla da ilgilenir.

Bölümün görevleri ve vazifeleri ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi veren Hizmet İşleri Bölümü Başkanı Seyyid Alâ AbdulHuseyn şunları anlattı:

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hizmet İşleri Bölümü Mukaddes Kerbelâ Türbeleri’nin ziyaretçilerine hizmet sunmak için çok büyük emekler sarf etmektedir. Bölümün şubeleri çeşitli ve geniş çaplı çalışmalar olup bunların içerisine; ziyaretçilerin emanet eşyalarının korunmasından Mukaddes Türbe’ye en yakın noktalara ulaştırmak için modern araçlarla taşınmasına ve milyonların katıldığı ziyaretlerde ya da Cuma gecelerinde, Mukaddes Türbe’nin etrafındaki yerlerin ziyaretçilerin namaz kılıp dua ve ziyaret eda edebilmeleri için uygun bir biçimde döşenmesine varıncaya kadar birçok hizmet girmektedir. Bunların dışında başka hizmetleri de bulunmaktadır.

Hizmet İşleri Bölümü birçok şubeden oluşmakta olup her şube belli başlı çalışmalardan sorumludur.

Keşvâniyeler Şubesi: Ayakkabıların çıkarıldığı bölüme “Keşvâniye” denir. Bu şube Mukaddes Türbe’nin surunun etrafına dağılmış hanımlara ve beylere tahsis edilmiş birçok keşvaniyeden oluşur. Keşvaniyelerde özel kartlarla donatılmış dolaplar yer almakta olup her bir dolabın iki kartı vardır. Bunlardan biri keşvâniyenin başındaki hizmetkârda kalır, diğeri ise değerli ziyaretçilere verilir.

Emanetler Şubesi: Bu şubenin çalışmaları Keşvâniyeler Şubesine eşdeğerdir. Bu şube değerli ziyaretçilerin çanta, cep telefonu vb gibi araçlarını emanet alır ve muhterem ziyaretçi ziyaret merasimini tamamlayana kadar emanetlerini özel dolaplarda muhafaza eder.

Temizlik Şubesi: Bu şube birçok birimden oluşmakta olup Mukaddes Türbe’nin yapılarını, Mukaddes Türbe’yi çevreleyen müşerref surun etrafındaki sokakları ve caddeleri temizler. Genişleme projesi kapsamında açılan yer altı avlularını değerli ziyaretçileri karşılamak için döşeyip ziyarete hazır hale gelir ve temizler. Bu bölümün bazı mensupları da engelli, yaşlı vb hareket güçlüğü çeken ziyaretçilere hizmet eder.

Sulama Şubesi: Büyük emekler sarf eden bu şube değerli ziyaretçilere Sahn-ı Şerîf’in (Ana avlunun) içerisinde ve Sahn-ı Şerîf’in etrafındaki bölgelerde su takdim eder.Yazın da su dağıtım çalışmaları buz ile desteklenir. Aynı şekilde milyonların katıldığı ziyaretlerde Huseynî hizmet gruplarına ve matem alaylarına su dağıtır.

Ziraat Şubesi: Bu şube birçok fidelikten oluşmakta olup Mukaddes Türbe’nin zirai alanlarında fidanlar diker. Şubenin en önemli çalışmalarından biri Mukaddes Türbe’nin uhdesine aldığı Mukaddes Kerbelâ’nın cadde ve sokaklarını ağaçlandırdığı projesidir. Bu şube aynı şekilde halka uygun fiyatlarda doğal bal sunan bir arıcılık çiftliğine de sahiptir.

Ziyaretçilere Hizmet ve Ulaştırma Şubesi: Bu şubenin çalışmaları iki bölümden oluşur. İlki şudur: Çöp ezme kamyonların, ağaçlandırma projelerini sulayan tankerlerin ve Mukaddes Türbe’nin özel varlıklarını vs taşıyan yük araçlarını sürmek. İkincisi ise Mukaddes Türbe’ye en yakın bölgelerden bölgelere hanım ve yaşça büyük ziyaretçileri ulaştıran akülü araçları sürmek

Tuvalet-Banyo Şubesi: Mukaddes Türbe’nin muhtelif yerlere yerleştirilen tuvalet ve banyolarının sürekli ve düzgün bir biçimde temiz olması ve bakımını gerçekleştirir.

Bölüm bünyesinde halihazırda yaklaşık 850 mensup çalışmaktadır. Bölüm Mukaddes Türbe’nin ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını hemen karşılamak için üç vardıya sistemi ile 24 saat boyunca hizmet etmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: