Seyyid Muhammed Rıza Şerefuddîn’in perspektifinden “Tekfirciliğin en belirgin nişaneleri”

 1. Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali programı kapsamında düzenlenen ilk araştırma oturumu başladı. Oturumdaki tezlerden biri de Lübnan’lı araştırmacı Seyyid Muhammed Rıza Şerefuddîn’in tekfirciliğin en ön plana çıkan nişanelerini irdeleyen “Huseynî ülkü ile terörist deformasyon arasında İslam’da cihad” başlıklı çalışmasıydı.Tarih boyunca beşeriyetin ilahi yasalara karşı başkaldırıdan başlayıp bu yasaları suistimal etmesi ve yozlaştırmaya dönüşen gidişini anlatan Seyyid Şerefuddîn Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dönemi sonrası dini emperyalizm olgusunun İslam’ın mesajını nasıl suistimal ettiği ve devlet terörüne araç olarak kullandığına değindi. Seyyid Şerefuddîn yönetimin ve silahlı mücadelenin dini literatürde usulü ve şartları bulunduğuna dikkatleri çekerek bunların ilk hedefinin beşeriyeti doğru yola eriştirmek olduğunu; oysa şu andaki hegemonyal düzenin temel hedefi yönetime geçmek olduğunu ve her türlü aracı kullanmayı bu amacı gerçekleştirmek için mazur gördüğünü söyledi.Seyyid Şerefuddîn ardından tekfirciliğin en belirgin nişanelerini özetçe sıraladı:

 • 1- Temelden yoksun olmak, temeli yitirmek
 • 2- İnsanın özgür olmayışı kökenine dayanmak
 • 3- Saldırganlık ve sadizm
 • 4- Cinsel düşklünlük
 • 5- Her türlü başkaldırı yöntemini bir tutması
 • 6- Bilinç olgularına düşman olmas
 • 7- Duygu boyutunu bir kenara bırakması
 • 8- Önceliklerin altüst olması
 • 9- Davranış ve huylarda keyfe göre hareket etmek
 • 10- Aykırı olma düşkünlüğü
 • 11- Kimlik kaybıAraştırmacı ardından tekfirciliğin hedeflerine ve etkilerine değindi.Sonra da Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) tam ters yönündeki hareketine geçip idealizmine, ülkülerine ve dinin kökeninde zorunlu olmayan değerlere bile son derece bağlı olan ahlâkına değinen Seyyid Şerefuddîn; Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) kutlu devrimi ile İslam’ı bir araya getiren unsurlarına tüm teferruatı ile hayat verişini ve İslam’ın gerçek ahlâkını ortaya koyuşunu anlattı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: