Kadir gecelerinin ilkini Hz. İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Onlar’a selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın yanı başında geçiren müminler (Foto Haber)

Müminler Hz. İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’nın kutsiyet dolu atmosferinde Kadir gecelerinin ilki ve Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehît olmasına sebep olan yarayı aldığı gecenin yıldönümü olan Ramazan-ı Şerîf’in on dokuzuncu gecesini ibadet ve salih ameller ile geçirdi.

Mukaddes Ziyaretgâhları ve Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nı doldurup taşıran müminler; geceyi dua, Kur’ân ve geceye özel amel ve zikirler ile geçirdi. Müminler Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa eden Irak güvenlik güçleri ile kahraman gönüllülerini de unutmayarak onları koruması, yaralılarına acil şifalar ihsan eylemesi, şehitlerine merhamet eylemesi ve onları tekfirci DAİŞ (DAEŞ,IŞİD) teröristlerine karşı muzaffer eylemesi için noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’a dua etti.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mubarek Kadir gecelerini ibadet ile geçirmek ve Müminlerin Emîri’nin (O'na selâm olsun) şahadeti hatırasını anmak amacıyla özel bir program hazırlamıştır. Mukaddes Türbe bu çerçevede Ramazan-ı Şerîf’in her gecesi düzenlediği dersleri yoğunlaştırmış olup matem meclisleri düzenleyecektir.

Kadir gecesinin şerefi pek yücedir. Allah-u Teâlâ bu geceye başka gecelerden çok daha farklı bir önem bağışlamıştır. Bu gecenin imanî ve manevî açıdan özel bir boyutu vardır. Zira Allah-u Teâlâ o gecede kitabını indirmiştir ve o gecede, Allah-u Teâlâ’nın özel ilim verdiklerinin dışında kimselerin bilmediği sırlar vardır.Kadir gecesi öyle faziletli bir gecedir ki; o gecede yapılmış amel bin ay boyunca yapılmış amelden hayırlıdır. O gecede gelecek yıl gerçekleşecek olaylar takdir olunur. Ruh ve Melekler Allah-u Teâlâ’nın izni ile o gecede Çağın İmamı’na (O'na selâm olsun) iner ve O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) huzurunda bulunmak ile müşerref olur. Tüm işler; her bir detayı ile Melekler’in secde ettiği makâmın sahibi ve Çağın İmamı’na (Allah'ın selâmı üzerine olsun) arz edilir.Seyyid İbn-i Tavûs “İkbâl” isimli kitabında Hz. İmam Bâkır’dan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle nakletmiştir: “Kadir gecesini ihya eden* kimsenin günahları gökteki yıldızların sayısınca, dağların ağırlığınca ve denizler ölçüsü kadarınca olsa dahi günahları bağışlanır.” İhya etmek fiilinin birçok anlamı vardır. Ancak bu tip hadislerde geçtiği haliyle “ihya etmek” deyimi geceyi uyumadan ibadet ve sâlih amellerle geçirmek olarak yorumlanmıştır.Yine “İkbal”de Hz. Resûlullah’tan (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Semânın kapıları Kadir gecesinde açılır. Onda namaz kılan kula: her bir secdesi için Cennette öyle bir ağaç verilir ki; bineğine binen kimse yüz yıl boyunca onun (o ağacın) gölgesini bitiremez, her bir rukû için Cennette inci, yakut, zeberced ve inciden yapılmış ev verilir, her bir ayet için Cennet taçlarından biri verilir, her bir tesbih için Cennet kuşlarından bir kuş verilir, her bir oturması için cennette bir derece verilir, her bir teşehhüd (kelime-i şahadet) için Cennet odalarından bir oda verilir, her bir selâm için cennet giysilerinden bir giysi verilir. (Şafak sökünce) Allah ona kanın kaynadığı yaşıtı olan ve göğüsleri tomurcuklanmış (eşler), ahlâklı cariyeler, ölümsüz hizmetkârlar... burcu kokulu bitkiler, akan nehirler, gönülleri hoş eden nimetler, tuhfeler, hediyeler, elbiseler, kerametler (saygınlıklar) ve nefislerin arzulayıp gözlerin lezzet aldığı (şeyleri) bağışlar. “Ve siz onlarda (o nimetler içerisinde) ölümsüzsünüzdür (sonsuza dek kalırsınız).”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: