“Dâr el-Resûl-il Âzam”a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ait araştırma projelerinin ilk tuğlaları kondu

Oturumdan bir kare
Uluslararası El-Amîd Araştırma Konferansı’nın sonucunda ortaya çıkan tavsiyelerden biri de “Dâr el-Resûl-il Âzam” (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) adında Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) mubarek sireti ile ilgilenen bir araştırma kurumunun inşa edilmesiydi. Konferanstan doğan tavsiyeleri gerçeğe dönüştürmeyi uhdesine alan El-Amîd Konferansı Organizasyon Komitesi ve El-Amîd Araştırmalar Merkezi personeli de; bu kurumun inşa edilmesi ve işlevsellik kazandırılmasına yönelik çalışmalara başladı. “Dâr el-Resûl-il Âzam/Resûlullah Evi” (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) isimli bu proje; İslamî söylemin birleşmesi için bir yol açmak amacıyla İslamî fırkalar arasındaki bakış açılarını birbirine yaklaştırmayı ve Nebevî söylemde birliğini aktif hale geçirmeyi hedeflemektedir. Dâr el-Resûl-il Âzam’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ilk üyeleri Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) kutlu sireti projesi ile ilgili ilk özel müşavere oturumunu gerçekleştirdi.Oturuma başkanlık yapan Dr. Adil Nezir Bîrî yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Resûl-i Âzam Hz. Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) sireti projesinin bu sireti yeniden Kur’ân-i Kerîm yoluyla tercüme etmesine ihtiyacı vardır. Çünkü Müslüman fırkalar arasında Kur’ân-i Kerîm’in kaynak olduğu konusunda görüş birliği vardırr. Gerek düşünce gerekse de perspektif açısından ona itimat edilir. (Böyle bir vasfı vardır). Çünkü Kur’ân-i Kerîm; başka hiçbir şeyin katılıp karışamayacağı başarıyla tamamlanmış bir ilahi (eser) olma vasfı ile Nebevî Sîretin önemini incelikle bize beyan eden temel düsturdur (anayasadır). Bu (çalışma) da dünyaya (Nebevî Sîretin) gerçek yüzünü açıklığa kavuşturmak içindir.”Mustansiriye Üniversitesi İslam Tarihi öğretim üyesi Dr. Sami Hammûd el-Hâc Casim ise şunları söyledi: “Bu oturum Dâr el-Resûl-il Âzam’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) araştırma müfredatının temel (atımının) başlangıç noktası olacaktır. Bu yüzden bu “Ev”in (kurumun) düşüncesini bildirmek amacıyla birtakım değerli uzman araştırmacıları çekmek mümkün olmaktadır. Sonuçta bunun Kur’ân-i Kerîm’e dayanarak günümüz modern perspektifinden Nebevî Sîret araştırılmasına büyük etkisi olacaktır. Çünkü (Kur’ân-i Kerîm) eleştirmenin itiraz etmediği Mukaddes Nas (dini metin) ve tüm Müslüman taifeler (inanç grupları) arasında üzerinde görüş birliği olunma vasfına sahiptir.Bağdat Üniversitesi’nden Dr. Abdulkerîm el-Ârecî ise şunları söyledi: “Bu oturum bilimsel müşavere oturumlarından sayılmaktadır. Çünkü bu Hz. Resûl’ün (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Sîreti ile ilgili olması sebebiyle bu “Ev” konusu önemlidir. Bizler yeni, modern ve akademik bir okumaya muhtacız. İsrailiyatın ya da sapkınlıkların gölge düşürmediği bir okumaya. Nebevî Sîrete değinen ayetler ve tefsirde bununla ilgili geçenler de dahil olmak üzere Kur’ân-i Kerîm’e müracaat etmek en çok üzerinde yoğunlaştığımız şey olacak. Daha sonra sireti Ehlibeyt İmamları’nın (Hepsine selâm olsun) rivayet ve hadislere sunma (aşamasına) geçeceğiz.”“Dâr el-Resûl-il Âzam (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin)” Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü el-Amîd Uluslararası Araştırmalar Merkezi’ne bağlı bir araştırmaya yönelik kurumsal oluşumdur. Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) siretin ve mubarek şahsiyetine taassuptan tamamen uzak akademik bir vizyon ile ışık tutan ve bunu sağlam bir araştırma metodunu takip ederek gerçekleştiren özel araştırma çalışmalarını güçlendirmeye çalışmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: