Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü toplum içerisine 12 bin Kur’ân fidanı ekti

Kapanış töreninden bir kare
Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) “Evlatlarınızı üç haslet (özellik, huy) üzere edeplendiriniz: Peygamberiniz’in sevgisi, Ehlibeyti’nin sevgisi ve Kur’ân okumak” buyruğu Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin en büyük Kur’ân-i Kerîm etkinliklerinden birinin başlangıç noktasını oluşturdu: Öğrencilere yönelik yaz mevsimi Kur’ân-i Kerîm kursları. Okulların tatile girdiği dönemde öğrencilerin sahip olduğu boş vakti Kur’ân ile değerlendirerek manevi gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen kurslarda 45 gün boyunca Kur’ân-i Kerîm eğitimi verildi. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunun (Sahn-ı Şerîf’te) yanı sıra Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün Irak’ın muhtelif eyaletlerinde yer alan tüm şubelerde verilen derslerde bu yıl 12 binden fazla öğrenci mezun oldu.

Haftada beş gün boyunca yapılan dersler ve her gün ortalama üç saat süren derslerde Kur’ân-i Kerîm tilaveti hükümlerinin yanı sıra, fıkıh ve İslamî ahlâka dair dersler verildi. Nasıl abdest alıp namaz kılacaklarının yanı sıra anne babaya nasıl itaat edilmesi gerektiği, komşulara karşı nasıl davranılması gerektiği, kardeşlerine ve arkadaşlarına karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğinin öğretildiği derslerin öğrenciyi bıktırmayıp tam tersine sevdiren ve ilgisini çeken yöntemler kullanılarak öğretildi. Bu da derslerin öğrencilerin davranışları üzerinde olumlu yansımalar oluşturduğu gibi ebeveynlerinin her sene onları kursa kaydetme konusunda ısrarcı olmalarını sağladı. Nitekim Kur’ân-i Kerîm ümmeti yetiştirmek, toplumu inşa etmek ve düzen kurmak için gelmiştir.

Kursun bazı sonuçları şöyle:

İlki: Tilaveti ile, ahlâkı ile, yolu ile Kur’ânî bir neslin yetişmesi ve öğrencilerin hem bilgi hem de dil (Kur’ân dili) açıdan zenginleşmesine katkıda bulunulması.

İkincisi: Kur’ân-i Kerîm ayetlerinin hıfzedilmesinin (ezberlenmesinin) kolaylaştırılması.

Üçüncüsü: Öğrencilerin öğrendiklerinin ev ve aile içerisindeki davranışlarına yansıması.

Dördüncüsü: Çocukların İslam öğretileri ile tanışması ve dalalet yolundan uzaklaşmaya teşvik edilmesi.

Beşincisi: Yetişme çağındakiler arasında Kur’ân-i Kerîm ve Kur’ân-i Kerîm öğrenme sevgisi kültürünün oluşması.

Altıncısı: Havza ilimleri talebelerinin kullandığı halkalar halinde oturarak ders yapma sistemi benimsenerek öğrencilerin korku ve utanç duvarının üstesinden gelmesi sağlandı. Çünkü bu sistemde öğrenci daha rahat soru sorup tartışabilmektedir.

Yedincisi: Yetişme çağında olan bu gençlerin toplumun tabanında belirmeye başlayan yerilmiş ahlâktan ve utanç verici alışkanlıkların ağırlığı altında ezilmesinden kurtarılmalarına katkı sağlanması.

Sekizincisi: Bazı öğrencilerde gizli halde bulunan potansiyellerin açığa çıkarılması ve bunlara önem ve ilgi gösterilip geliştirilmeye çalışılması.

Dokuzuncusu: Kur’ân-i Kerîm öğretimi aracılığıyla öğrencilerin fasih Arapça dilini doğru bir biçimde ve ustaca telaffuz etmelerine katkıda bulunulması.

Yaz mevsimine özel öğrencilere yönelik Kur’ân-i Kerîm kursları projesi başından bu yana ön plana çıkan bir proje olup Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ikisine de sıkı sıkıya sarılmayı vasiyet ettiği iki paha biçilmez emanet olan Kur’ân ve Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yolun bir nesil yetiştirmeye yöneliktir. Her geçen yıl artan bir katılıma sahne olan kurslara düzenlenmeye başladığı yıl olan 2011 senesinde kayıt yaptıran öğrenci sayısı 150 iken bu sayı 2014’te 6 bini ve 2016’da ise 12 bini aşmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: