Gadîr-i Hum bayramına neden “Allah’ın En Büyük Bayramı” denmiştir?

Gadîr-i Hum bayramına “Îydullah-il Ekber/Allah’ın en büyük bayramı” denmesinin sebebi büyük önemidir. İşte bunun gibi bir günde; Nebevî hicretin onuncu senesinde Zilhicce ayının on sekizinci günü çok önemli bir hadise gerçekleşmiştir. Allah-u Teâlâ bu günde Resûl-i Ekrem’e (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) bu olayın önemine vurguda bulunmuş ve bunu Müslümanlara Medîne’ye ulaşmadan hemen bu mekânda tebliğ etmesini emretmiştir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni (Hz. Ali'nin velayetini) tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O'nun (bütün bir) elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni (buna muhalefet edecek) insanlardan korur. Doğrusu Allah (zaten bu) küfre sapanlar topluluğunu hidayete erdirmez.” (Maide 67, Kadri Çelik Meali)

Bu de gelecek aşamanın; yani İmamet döneminin ne kadar güçlü bir aşama olduğunu ve Müslümanların hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü İmamet makamı Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) çalışmalarının kemâle erdirecek olan ve dini hükümlere dair vahy inmesi dışında Nübuvvet’in yerini dolduracak olan makamdır.

Allah’ın En Büyük Bayramı olarak anılmasının bir diğer sebebi de bu günde dinin kemâle ermesi ve nimetin tamamlanmasıdır. Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bugün, (Gadir-i Hum günü peygamberden sonraki imamın Hz. Ali olduğunu ilan etmekle) size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslam'ı beğendim…” (Maide 3, Kadri Çelik Meali)

Allah’ın En Büyük Bayramı olarak adlandırılmasının bir başka sebebi de imanın kemâle erdiği gündür. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bedeviler dedi ki: “İman ettik.” De ki: “Siz iman etmediniz; ancak “İslâm (Müslüman) olduk” deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve resulüne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Hiç şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”” (Hucurat 14, Kadri Çelik Meali)

Çünkü velâyet ile iman kemâle ermiştir. Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Hendek savaşında Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) için: “İmanın tümü, şirkin tümünün (savaşmak üzere) karşısına çıktı…”

Allah’ın En Büyük Bayramı olarak adlandırılmasının bir diğer nedeni de diğer bayramlarda Müslüman ya da münafık herkesin bayram yapması ancak Gadîr-i Hum bayramını sadece müminlerin kutlamasıdır. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle vurguladığı gibi: “Ey Ali seni ancak mümin sever ve sana ancak münafık buğzeder.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: