خدمت رسانی نیروهای پیشاهنگ الکفیل به زائران عاشورای حسینی

در چارچوب فعالیتهای خدماتی نیروهای پیشاهنگ الکفیل به زائران عاشورای حسینی، برخی از افراد این نیرو اقدام به ارائه خدماتی ساده اما با مضمونی معنوی و ژرف به زائران نموده اند.

بخش کودک و نوجوان وابسته به قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر عباسی از توان این نیروها برای نظافت محلهای حضور زائران در مناطق پیرامونی حرم مطهر و ارائه آب آشامیدنی بواسطه مشکهای آب بهره گرفته است. استفاده از مشک در سیراب نمودن زائران با هدف یادآوری رشادتهای حضرت عباس علیه السلام و تلاش ایشان برای رساندن آب به خیام حرم صورت گرفته است.

این اقدام نیروهای پیشاهنگ مورد توجه زائران قرار گرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: