فراهم نمودن فضای اضافی برای اقامه نماز جماعت و زیارت از سوی آستان مقدس عباسی


با نزدیک شدن به روز اربعین حسینی، آستان مقدس عباسی اقداماتی در راستای خدمت رسانی بهتر به زائران و تامین فضای لازم جهت تسهیل اقامه نماز جماعت و برپائی مراسم زیارت اتخاذ نموده است.

قسمت امور خدمات حرم مطهر در کنار سایر قسمتهای حرم مطهر اقدام به تامین فضای لازم برای اقامه نماز جماعت و ادای مراسم زیارت در اماکن مختلف از جمله باب القبله حرم مطهر عباسی نموده است. در این راستا قسمت امور خدمات اقدام به فرش نمودن این اماکن برای اقامه نماز و زیارت زائران و تجهیز آنها به سیستم صوتی نمود. ضلع غربی حرم مطهر عباسی از دیگر فضاهائی بود که در این راستا و در ساعات اقامه نماز فرش گردیده است.
این اقدام حرم مطهر از حجم تردد در صحن مطهر و زیرزمینهای آن در ساعات اقامه نماز به شکل چشمگیری کاسته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: