XIII. Şahadetin Baharı Kültür Festivali Hazırlık Komitesi festival kapsamında düzenlenecek araştırma konferansı ve araştırma yarışmasının kriterlerini duyurdu

Araştırma oturumu – arşiv
Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri tarafından düzenlenen Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivalinin Hazırlık Komitesi bu yıl organizasyon kapsamında düzenlecek olan araştırma konferansı ve araştırma yarışmasının kriterlerini duyurdu. Bu yıl 13. sü düzenlenecek olan festivalin sloganı “Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) - sağanak yağan bir rahmet ve sürekli akan bir feyz” oldu.

Kriterler şöyle


Ahlâk ekseni:
  • 1- İmam Huseyn (O'na selâm olsun) insan-ı kâmilin örneğidir ve üstün ideallerin somutlaştırılmış halidir.
  • 2- Hürr örneğinde nefsi tanıma ve kurtuluşu üzerine düşünmenin etkisi
  • 3- Abbas (O'na selâm olsun) örneğinde ahlak sisteminde özgecilik kavramı


Fıkıh ekseni
  • 1- Yüce Dini Merceiyet örneğinden Taff ve Haşd (Halk Seferberliği) arasında cihadı gerektiren durumlar.
  • 2- Taff ve Tekfirci gruplar arasında terör ve fıkhî esasları.
  • 3- Aşûra’da ve bu günde güvence verilmiş kimselerin kanlarının, mallarının ve namuslarının hürmeti.
Kanun ve Siyaset ekseni
  • 1- Huseynî nas ve uluslararası antlaşmalar arasında insan hakları
  • 2- Taf kavramı ışığında haklar ve ödevler tartışması
  • 3- Risale-i Hukuk ışığında vatandaş ve yetkili krizi
İnsani eksen
  • 1- Yozlaşmış sistemlere karşı mücadelede Huseynî söylemin etkisi
  • 2- İmam Huseyn (O'na selâm olsun) mektebinde barışçıl ortak yaşamın temel direkleri
  • 3- Dünya düşünürlerinin nezdinde Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) şahsiyetinin insani boyutları
  • 4- Zeyneb-i Kubra’nın (O'na selâm olsun) örneğinde Aşûra ekolünde ve diğer ekollerde kadının saygınlığı
  • 5- Sakaleyn (İki Paha Biçilemez Emanet) perspektifinden savaş medyasının zaferi gerçekleştirmede etkisi


Yarışma koşulları:

Hazırlık Komitesi festivale ve yarışmaya katılacak araştırmacıların katılması gereken şartlar ve ölçütler belirtmiştir:
  • 1- Araştırma üzeri çizilmiş, daha önce başka bir yerde yayınlanmış veya başka taraflara yayınlanmak üzere sunulmuş olmamalıdır.
  • 2- Araştırma sağlam ilmî metodolojiye uygun bir şekilde yazılmalıdır.
  • 3- Araştırma Arabic Simplified fontta 14 puntoda 15 sayfadan az veya 30 sayfadan fazla olmamalı ve CD’ye yüklenmiş olarak teslim edilmelidir.
  • 4- Araştırmaya 300 kelimeyi aşmayacak bir özet eklenmelidir.
  • 5- Belirlenen eksenler (konular) dışındaki araştımalar reddedilecek ve yanında özgeçmiş bulunmayan araştırmalar gözardı edilecektir.
  • 6- Araştırmaların yanında araştırmanın özeti, araştırmacının özgeçmişi, fotoğrafı, cep telefonu numarası, elektronik postası ya Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Maarif İşleri Bölümü’ne ya da Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Nehc-ul Belâga İlimleri Müessesesi’ne doğrudan yollanmalıdır. Teslim en geç 1 Receb 1438 tarihinde olmalıdır. Her eksende birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü olacaktır.
Ödüller:

Birincilik Ödülü: 1 Milyon Irak Dinarı

İkincilik Ödülü: 750 bin Irak Dinarı

Üçüncülük Ödülü: 500 bin Irak Dinarı

Daha fazla bilgi almak için şu yollarla iletişime geçmek mümkündür: inahj.org@gmail.com / almaaref@alkafeel.net / rabee@alkafeel.net

00964 7723757532 / 00964 7815016633 / 00964 7728243600
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: