II. Dizin Oluşturma ve Sınıflandırma Forumu ikinci gün etkinlikleri kapsamında iki araştırma oturumu düzenlendi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi tarafından düzenlenen II. Dizin Oluşturma ve Sınıflandırma Forumunun ikinci günü etkinlikleri kapsamında 17 Cemâziyelevvel 1438 (19 Şubat 2017) Cuma günü Mukaddes Türbe’de bulunan Hz.İmam Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferans Salonu’nda araştırma oturumları düzenlendi.Oturumun ilk konuşmacısı Kaliforniya Üniversitesi Ortadoğu, Orta Asya ve Güney Asya Bölümü Ermenî Araştırmaları Sorumlusu David Hertsch idi. Hertsch Üniversitedeki ortadoğu içeriği, karşılaştıkları zorluklardan söz etti. Hertsch Kaliforniya Üniversitesi ile yaşadığı tecrübelerden söz etti ve Kaliforniya Üniversitesi ile ilişkilerden doğu ve İslam toplumlarını geliştirerek yararlanma fırsatı bulunduğunu söyledi. Hertsch ardından Kaliforniya Üniversitesi kütüphanesinde yer alan zengin çeşitlilikten ve Kütüphanenin tarihinden bahsetti ve devrik dikta rejimi çöküşü çalınan Irak yazma eserlerinin dizinleri ve tasnifine yönelik sorulan soruları yanıtladı.Dr. Muhammed Avdet İlyevî tarafından yönetilen oturumda araştırmacıların özgeçmişi hakkında bilgi verildikten sonra üç araştırmacı çalışmalarını paylaştı.Oturumun ilk araştırması Dr. Muhammed Salih İsmail’in “RDA’in uygulamaları ve genel itibarı ile dizin oluşturmanın faktörleri… Gerçekler ve beklentiler” isimli çalışmasıydı.İkinci araştırma ise “Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Kütüphanesi ve Evi’ndeki Dizin Oluşturma ve Enformasyon Düzenleme Merkezi’nde RDA sisteminin prensiplerini uygulamak” isimli çalışmaydı.Üçüncü araştırma ise “Yazma eserler mirasının korunmasında elektronik belgelemenin etkisi… Irak Yazma Eserler Evi” isimli çalışmaydı.Öğleden sonra düzenlenen ikinci araştırma oturumunun ilk araştırması ise Dr. Zeyneb Abdulvâhid el-Vâilî’nin “RDA dizin oluşturma teknolojisi kullanılarak üniversite kütüphanelerinin sanal dizinlerini birleştirme” isimli çalışmaydı.İkinci çalışma ise Dr. Sehle Alvân Cevâd ve Araştırmacı Esmâ Radî Muhsin’in “Elektronik arşivlerde referans alınan Arapça isimlerin yazımında disiplinin önemi” isimli ortak araştırmasıydı.Üçüncü çalışma ise Dr. Muna Hâdî Sâlih, Dr. Halid Cemal Ferec ve Araştırmacı Meysem Abbas İbrahim’in “Araştırmacıların sanal arşivi kullanmaktaki isteksizliği… Mustansiriyye Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nden bir anket” isimli ortak çalışmasıydı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: