Seyyid Sâfî “Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin 13 yıl boyunca tüm projelerinde harcanan meblağın toplamı sadece 1 milyar dolardır”

19 Cemâziyelâhir 1438 (18 Mart 2017) Cumartesi günü düzenlenen Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin genişlemesine yönelik ana avlunun tavan ile kaplanması projesinin açılışında konuşan Mukaddes Türbe Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Sâfî (İzzeti daim olsun) bazı önemli açıklamalarda bulundu.“Mukaddes Türbe’nin 13 yıl boyunca gerçekleştirdiği tüm mimari ve hizmet projelerinin toplam tutarı sadece 1 milyar dolardır. Bunu yıllara bölersek her yıl 76 milyon dolar harcama yapıldığı görülecektir. Bilindiği üzere Mukaddes Türbe’nin 150’den fazla projesi vardır. 40 projesi de mali sebeplerden ötürü Planlama Bakanlığı’nda beklemektedir. Bazı projeler ise Şii Vakfı Konseyi tarafından tasdik edilmiş olup mali akışı beklemektedir.”


    • 1- “Razı olan, Razı olunmuş olan, İnsan Hûri, Sıddiyka-yı Şehîde Hz.Fatıma Zehrâ (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimiz’in mubarek doğum gecesinde noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’tan O’nun, Babası’nın, Kocası’nın, Evlatları’nın ve O’na emanet edilmiş Sırr’ın bereketleri ile hepinize güven, barış, bedende afiyet ihsan eylemesini, O’nun torunu Hz. İmam Mehdî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun, Canım O’na fedâ olsun) güzel yüzünü görerek gözlerimizi şenlendirmesini ve O’nun zaferini çabuklaştırmasını niyaz ederiz.”
    • 2- “Bu gecede Irak’ın hamiyet sahibi evlatları bu mukaddes toprağı bedenleri ve kanları ile müdafaa ederken zafer üstüne zafer kaydediyor; iftihar edilecek bir tarih yazıyorlar. Seyyid Sistânî’nin (Allah müşerref ömrünü uzatsın) yayınladığı fetvayı yerine getirip bu memleketin saygınlığını korumak için ölüme doğru birbirleri ile yarışıyor ve temiz kanları ile bu toprağı suluyorlar. Allah-u Teâlâ’dan bu emeklere kesin zaferi ihsan eylemesini niyaz ederiz. Allah-u Teâlâ bizlere bu memlekette daha da tez kılınmış bir izzet ve her türlü barışı, güveni ve istikrarı göstersin.”
    • 3- “Tüm saygıdeğer konuklar bu projenin açılış davetine icabet ederek bize şeref vermiştir. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) ana avlusunun tavan ile üzerinin kaplanması projesi ondan önce gelen bir projenin; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Ziyaretgâhı’nın dış taraftan genişlemesi projesinin devamı niteliğindedir. Projenin detaylarına girmek istemiyorum çünkü onu projeyi tasarlayan ve uygulayan kardeşlerimiz anlatacak. Sanıyorum bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunacaklar. Ancak iki nokta üzerine yoğunlaşacağım. Hızlıca söz edeyim.


İlk nokta: Şu anda karşımızda bulunan bu tavanın tasarımı yaklaşık iki yıllık bir zamanımızı almıştır. Bunun sebebi de tasarımın projenin esası oluşu ve tasarımın mutlaka görmesi gereken bir grup işlevin bulunmasıdır. Bunlardan biri de içerisindeki alanın küçük olduğundan ana avlunun (Sahn-ı Şerîf’in) içerisinde hiçbir direk barındırmayan boşluk şeklindeki varlığını sürdürmesidir. Allah-u Teâlâ’ya hamdolsun uygulanabilecek tasarım yapıldı ve şu anki biçim meydana geldi.İkinci nokta: Bu projeyi – tavan ile kaplama projesi – Harem-i Şerîf’in içerisine bir biçimde olacak şekilde sağlamaya çalıştık. Bunun için şu anda bilinen bir yöntemi; cam ile kaplama yöntemini kullanacaktık. Camlar alçı malzemesi ile yapıştırılacaktı. Ancak mühendislik hesaplarına göre camları yapıştırmak için bize bu malzemeden 75 ton gerekiyordu. Bu da ağır bir yük olacaktı. Bu yüzden de başka bir yöntem seçildi. Bu yükçe daha hafif ve daha sağlam bir yöntem olan Fiberglass malzemesi kullanımı yöntemidir. Bu da yüksek teknolojiye sahip oluşu ile bilinen bir yöntemdir. Bu malzemeler (fiberglass levhaları) Malezya’da üretilmiştir. Böylece bu düşünce bize yükte hafifliği sağlamış oldu. Burada tasarımcının emeğini ve Mühendislik Projeleri Bölümü’ndeki kardeşlerimizin emeklerini takdir ettiğimizi ifade etmek isterim. Çünkü gerçekten de bu tavan ile kaplama çalışmasının şu halde olması için çok büyük emekler sarfetmişlerdir. Tavanın montajı da son derece özenle yapılmıştır. Kardeşlerimiz ölçüleri alıp firmalara gönderiyor ve onlarla sürekli (bunlara yönelik) iletişim kuruyorlardı. Gerçekten de demir iskeletin tasarımı kardeşlerimizin planlanlarına uygun bir biçimde geldi. Böylece hiçbir sıkıntı çekmeden mubarek Ramazan ayının başında onu monte etmeye başladık.”


    • 4- Kardeşlerime ve ortaya atılan bazı soruların cevabını merak eden herkese bir açıklamada bulunayım. Tabi bizler Mukadde Türbe’nin hizmeti ile 2003 müşerref olduk. Şimdi de sene 2017. Diyoruz ki: “13 yıl boyunca Mukaddes Türbe’nin gerçekleştirdiği tüm imar ve hizmet projelerinde yapılan harcamanın tutarı sadece 1 milyarı bulmuştur. Eğer bunu senelere bölersek her yıl 76 milyon dolar tutarında bir harcama olmaktadır. Bilindiği gibi Mukaddes Türbe’nin 150’den fazla projesi bulunuyor ve Irak Planlama Bakanlığı’nda mali sorunlardan ötürü bekleyen 40 proje bulunuyor. Bazı projeler de saygıdeğer Irak Şii Vakfı Konseyi tarafından tasdik edilmiş ve mali akışı beklemektedir.”
    • 5- Bu projelere destek olan tüm kardeşlerimize; özellikle de Seyyid Salih Hayderî (Allah selâmet versin) yönetimiyle de Aziz kardeş Seyyid Alâ el-Musavî (Allah selâmet versin) yönetimiyle de Şii Vakfı Konseyi idaresine ve Türbe idaresindeki aziz kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çok iyi birer destekçi oldular ve bu uğurda bazı durumlara, bazı çetinliklere göğüs gerdiler. Gerçekten de iyi işler yapmak için can atan büyük bir cömertliğe sahipler. Allah’a hamd olsun azimleri ve destekleri ile bu projeler oldu. Özellikle de aziz kardeşim Seyyid Muhammed el-Uşeykar. Gerek Mühendislik Projeleri Bölümü Başkan Yardımcısı iken gerekse de Mukaddes Türbe Genel Sekreterliği’ne kurulması sonrası bu vazifeyi eda etme konusunda çok iyi bir yardımcı olmuştur.


Seyyid Sâfî sözlerini şöyle tamamladı: “Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’nde hizmet eden aziz kardeşlerimizin tümüne bu Mukaddes Türbe’yi geliştirme uğruna sarf ettikleri büyük emeklerden ötürü teşekkür ediyorum. Özellikle de sayın kardeşim Şeyh el-Kerbelâî’ye. Allah O’na mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne hizmette selâmet ve afiyet versin. Mukaddes Hz. İmam Ali ve Hz. Kâzımeyn (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Türbeleri’ne de. Tüm bu türbeler saygıdeğer Şii Vakfı Konseyi’nin desteği ile imar ve hizmet yönünden kalkınmaktadır. Allah-u Teâlâ’dan hepsine onlara ihsan ettiği başarı ve desteği devam ettirmesini niyaz ederiz.”“Bu projenin ve başka projelerin tamamlanmasının ardında isimsiz askerler olan kardeşlerimize de teşekkür etme fırsatını kaçırmayayım. Özellikle de projeleri uygulayan firmalara ve esas dertleri bu projeleri tamamlamak olan, bunun için de sürekli irtibat halinde olan bazı kardeşlerimize. Gerçekten de işler onların niyet ettiği gibi gelişti ve Allah’a hamdolsun şimdi karşımızda mimari bir eser görmekteyiz. Allah-u Teâlâ’dan her zaman ilahi rahmet tavanının ve Pâk İmamlar’ın (Hepsine selâm olsun), özellikle de Hz. Fatıma Zehrâ’nın (O'na selâm olsun) çatısının altında gölgelenmeyi niyaz ederiz. Gerçekten de her zaman O’nun gölgesinde gölgelenmeye muhtacız. Özellikle de hepimiz birlikte kıyamet gününde durduğumuz zaman… Hadîs-i şerîf’te de geçtiği gibi; kuşun kum taneleri arasından taneyi seçip kurtardığı gibi O da ateşin pençesinden bazılarını kurtaracaktır. Noksan sıfatlardan münezzez olan Yüce Allah’tan bizleri o kimselerden olacak ölçüde ehil (yetkin) kimseler kılmasını niyaz ederiz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: