Yüce Dini Merceiyet’ten çok önemli açıklama: “Kerkük’te olanlar; bir tarafına başka bir tarafa karşı kazandığı bir zafer değil, Iraklıların tümünün zaferidir”

Yüce Dini Merceiyet son günlerde Kerkük eyaletinde olanları bir tarafın zaferi, diğer tarafın hezimeti olarak değl Iraklıların tümünün bir zaferi olarak saydığını belirtti. Yüce Dini Merceiyet ayrıca bu zaferin kişisel ya da zümresel çıkarları değil de memleketin yararına olacak şekilde işlevselleştirildiği takdirde bunun tüm vatan evlatlarının omuz omuza verip kalkınacağı ve yükselişe geçeceği yeni bir sayfa açmanın başlangıç noktası olacağını söyledi.

29 Muharrem 1439 (20 Ekim 2017) Cuma günü Şeyh Abulmehdî Kerbelâî (İzzeti daim olsun) tarafından Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde konuyla ilgili birçok hususa değindi:

  • 1- Son günlerde siyaset ve güvenlik sahasında yaşanan yeni gelişmeler herkesçe bilinmektedir; Irak ordusu ile federal polisi Kerkük eyaletinde ve başka bölgelerde yeniden yayılmıştır. Bu işlemin selametle tamamlanması ve uzunca bir müddet DAİŞ (DEAŞ,IŞİD) terörüne karşı birlikte çalışmış olan aziz kardeşlerimiz arasında silahlı çatışma olmasının önüne geçilmesi nedeniyle bu güzel tasarruflarından ötürü farklı tarafları yüksek (çokça) takdir ettiğimizi ifade ediyoruz.
  • 2- Bunu ifade ederken de bu önemli olayın bir tarafın lehine zafer ve öbür tarafına aleyhine hezimet sayılmaması gerektiğini; aksine bunun tüm Iraklıların zaferi olduğunu vurguluyoruz
  • 3- Eğer bu (zafer) kişisel ya da zümresel çıkarlar doğrultusunda değil de memleket yararına işlevselleştirilirse vatanın tüm evlatlarının kalkınma ve yükselişe doğru omuz omuza vereceği yeni bir sayfa açmanın başlangıcı olacaktır.
  • 4- Arabı ile, Kürdü ile, Türkmeni ile ve diğerleri ile farklı unsurlardan tüm Iraklıların kaderi beraberce bu aziz diyarlarda yaşamaktır.(Şunu yapmadıkları sürece) önlerinde güven, asayiş, istikrar, bolluk ve refah içerisinde bir yarını inşa etme fırsatları yoktur: Geçmiş yıllardan beri biriken sorunları; otoriter eğilimlerden, etnik ya da inançsal (taassuptan) uzak adalet, insaf ve tüm Iraklıların hak ve ödevlerde eşit olduğu temeline dayalı bir biçimde geçmiş yıllardan biriken sorunları çözmek için el ele verip gayret sarf etmek ve (anlaşmazlıklarda) anayasaya başvurmak. Anayasa eksikliklerine rağmen referandum ile Iraklıların çoğunluğu tarafından kabul edildiğinden akittir (anlaşmadır). O yüzden de içerisinde yazılmış olan mekanizma yolu ile düzeltilmesi yapılmadığı takdirde içerisinde yazılı olan tüm madde ve bentlere saygı duyulmalı ve bunlara bağlı kalınmalıdır.
  • 5- Herkese ve özellikle de liderlere ve seçkin siyasilere çağrıda bulunuyoruz: Vatanî bağları anayasal temeller doğrultusunda güçlendirsinler.İstisnasız herkesin maslahatının güvencesini sağlayıp Irak halkının bileşenlerini oluşturan kesimler arasında sevgi bağlarını pekiştirsinler ve son olayları intikamcı bir yolla ele almaktan uzak dursunlar.
  • 6- Ortak bölgelerdeki gerilimi dindirsinler ve sığınmacıların evlerine dönüşünü kolaylaştırsınlar. Kamuya da özele de ait olan mal varlıklarını korusunlar ve bunlara el uzatılmasına engel olsunlar.
  • 7- Gerek görüntülü ya da sesli kliplerin yayılması gerek tabelalar açılması gerek sloganlar atılması gerek fotoğraflar yakılması gerek bayrak yakılması gerekse de diğer yollarla ırkçılık ya da mezhepçilik izlenimi uyandıran manzaraları (engelleyip) sustursunlar.
  • 8- İlgili tarafları aynı vatanın evlatları arasındaki iç barışa ve ortak yaşama zarar veren bu ahlaksızca işleri yapanlara karşı gerekli işlemlerin yapmaya çağırıyoruz.
  • 9- Federal hükümeti; onların korunacağı, diğer Iraklılarla eşit bir şekilde onlara bakılıp öyle gözetilecekleri ve anayasal haklarından hiçbir şey eksiltilmeyeceği konusunda Kürd vatandaşların içini rahatlatmaları için tüm imkanlarını seferber etmeye çağırıyoruz.
  • 10- Saygıdeğer Kürd liderleri de; saflarını birleştirmeye ve federal hükümet ile anayasal temerler doğrultusunda işbirliği yaparak halihazırdaki krizi aşmak için çalışmaya davet ediyoruz. Bunun herkes için adil ve ikna edici çözümler (üretip) düzlüğe çıkaracağını umuyoruz; Allah-u Teâlâ’nın yardımı ile...
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: