Mukaddes Türbe’ye bağlı Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü Müdürü’nden gerçekleştirilen en önemli etkinlikler, başarılar ve Kur’ânî projeler üzerine...

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İslami ve İnsani Maarif İşleri Bölümü’ne bağlı Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü Müdürü Şeyh Cevâd Nasravî, Enstitü’nün gerçekleştirdiği en önemli etkinlikler, başarılar ve Kur’ânî projeler hakkında bilgi verdi.

Enstitü tarafından başlatılan dini ilimler talebelerine yönelik Kur’ânî Proje’nin I. aşamasının kapanış töreninde konuşan Nasravî şunları söyledi: “Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün çalışmaları iki bölüme ayrılmaktadır:”

“İlki: Düşünce. Bu kısım Kur’ân-i KerÎm ilimleri, Tefsiri ve Basımı Merkezi’nin uhdesindedir. Merkez bu çerçevede birçok proje gerçekleştirmiştir. Bazısı şunlardır:”

“1- Irak’ta bir ilk olan Mushaf-ı Şerîf’in basımı.”

“2- Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) rivayetleri doğrultusunda Konuşan Mushaf projesi. Proje yine Irak’ta bir ilk olup yakında açılışı yapılacaktır.”

“3- Kur’ân-i Kerîm’e yönelik ders müfredatları hazırlanması. Bu müfredatlar bazı Üniversitelerde İslam bilimleri fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır.”

“4-Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) İmamları’nın rivayetlerine ve tefsirine dayanan büyük bir Kur’ân-i Kerîm tefsiri yayınlanması için çalışmalar devam etmektedir.”“İkincisi: Kıraat. İşin bu tarafı ise Kur’ân Projeleri Merkezi’nin uhdesindedir. Bu kapsamda birçok proje gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazısı şunlardır:”

“1-İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yaz kursları. Bu kurslardan şu ana dek beş eyaletten toplam 16 bin öğrenci mezun olmuştur.”

“2- Milli Emîr-ul Kurrâ projesi. Bu proje tilavet yönünden potansiyele sahip yetişme çağındaki gençlerin enerjilerini ve yeteneklerini açığa çıkarmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.”

“3-Tilavet ve hükümlerinin uzmanlık alanlarına yönelik 40’tan fazla kurs düzenlenmiş ve bu kurslardan 350 karî mezun olmuştur.”

“4- Takımlar arası Kur’ân-i Kerîm Yarışması projesi. Yarışmaya 11 eyaletten katılım gerçekleşmiştir.Her yıl Ramazan ayında düzenlenen bu yarışmada takımlar Kur’ân-i Kerîm hafızlığı, tilaveti ve tefsiri alanlarında birbiri ile yarışmaktadır.”

“5-Kur’ân-i Kerîm Hafızlığı projesi. Bu kapsamda kimi bir cüz kimi de daha fazlasını hıfz etmiş 500 hafızımız bulunuyor.”

“6- Erbain ziyareti esnasında düzenlenen Kur’ân-i Kerîm Durakları projesi. Geçtiğimiz ziyarette 130’dan fazla durak kuruldu. Bu duraklarda bir grup üstat kısa sûreleri, Fatiha sûresini ve Kur’ân-i Kerîm okuma hükümlerini öğretti. Projeye 450’yi aşkın üstat katıldı ve 350 binden fazla ziyaretçi projeden yararlandı.”

“7- Üniversitelerdeki fakültelerin öğretim üyelerine yönelik Kur’ân-i Kerîm kursları düzenlendi.”

“Dini ilimler talebelerine yönelik olan Kur’ân projesi de bu projelerden biri olup dini ilimler talebeleri kitlesini hedeflemektedir. İlk aşaması kapsamında fikrî ve Kur’ânî dersler ve forumlar düzenlenmiş olup başka aşamalar daha olacaktır. Bu aşamalarda da Kur’ân-i Kerîm (dersleri) ve konu bazlı hafızlık kursları düzenlenecektir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: