Kısa sürede ve üstün niteliklerde: Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi teknik personeli Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Yerleşim Kompleksi’nin kullanım suyu şebekesini tamamladı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü’ne bağlı teknik personel; Mukaddes Türbe’nin mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği projesi olan Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Yerleşim Kompleksi’ni besleyen su şebekesi projesini tamamladı. Üstün niteliklerde gerçekleştirilen ve kısa sürede tamamlanan proje sayesinde kompleks sakinleri artık alternatiflere başvurmadan normal bir şekilde su kullanabilecek.Mukaddes Kerbelâ eyaleti valiliğindeki ilgili taraflardan alınan resmi onayların ardından çalışmaları başlayan proje; yerleşim kompleksine yakın bir bölge olan Necef-i Eşref yolundaki Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Dış Misafirhanesi’ne ait istasyondan besleme yapıyor. Besleme için 7 km uzunluğunda bir boru döşemesi gerçekleştirildi.Proje kapsamında ayrıca 2.4 m derinliğe ve 120 m3 sığaya sahip bir yer altı deposu ve 220 m3 sığaya sahip yükseğe yerleştirilmiş bir paslanmaz çelik depo inşa edilip bunlar da pompalarla donatılmıştır. Pompalar 4.2 ila 5 bar arasında bir basınç ile aktarma hatları yoluyla yerleşim birimlerinin su ihtiyacını karşılayacak işlem gerçekleştiriyor. Bunlara ek olarak yer altındaki depodan yükseğe yerleştirilen (çelik) depoya su pompalayan ve kilitlerden elektrikli panele kadar eksiksiz bir sistem ile yüksekteki depodan yerleşim birimlerine pompalama gerçekleştirmek için kurulan iki pompa daha bulunuyor.”Projenin uygulanmasında böylesi projelerin inşa edilmesinde takip edilen teknik ve mühendislik standartları takip edilmiş olup 28 gün gibi rekor bir kısa sürede tamamlanmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: