Hanımlara yönelik Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nden yeni yayın: “Kur’ân-i Kerîm’deki Doğrulayıcıların Farklılaşmasının Etkisi”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İslami ve İnsani Maarif İşleri Bölümü’ne bağlı Hanımlara yönelik Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü tarafından “Eser-u İhtilâf-il Mesadîk fil-Kur’ân-il Kerîm / Kur’an-i Kerîm’deki Mısdâkların* Farklılaşmasının Etkisi” isimli bir eser yayınlandı. Araştırmacı Fatıma Muhammed Cevâd Habîb’in çalışması olan eser El-Kefîl Basım, Yayın ve Dağıtım Evi tarafından basılmış olup 414 sayfadır.

Yazar eser ile ilgili olarak şunları söyledi: “Belirsizlik ve karmaşanın hakim olduğu görüşlere yönelik eleştirel bir tümevarım yaklaşımını takip ettim. Anlatırken örnek olarak âlimlerin ve tefsircilerin ihtilaf içerisindeki meseleleri zikredip sonra da görüş ayrılığının sebebini açıklamaya ve tercih için uygun olduğu görünen delillere dayanarak hangisinin daha tercih edilen görüş olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bu arada görüşler arasındaki ihtilafı aza indirgeme yoluyla birleşmesi mümkün olan görüşeri bir araya getirmeye ya da en azından görüşler arasındaki ayrılığı daha da derinleştirmemeye çalıştım. Aynı şekilde metnin mısdâklarının birçok olduğuna da işaret ettim.”

“Araştırma giriş, gelişme ve en önemli sonuçlara ek olarak üç bölümden oluşan eserin sonunda da en önemli kaynakların belirtildiği bir kaynakça bölümü bulunmaktadır.”

“Kitap üç bölüme ayrılmıştır. İlki “mısdâk”ların farklılaşmasının nedeni. Bölümde üç araştırma konusu bulunmaktadır. İkinci bölüm ise inanca dair “mısdâk”ların farklılaşmasının etkisi araştırılmıştır. Bu bölümde de beş araştırma konusu bulunmaktadır. Üçüncü bölüm ise diğer iki bölümlerin tamamlayıcısı niteliğindedir; “Ahkâm ayetlerindeki mısdâkların farklılaşmasının etkisi” başlığını taşımaktadır ve dört araştırma konusunu bünyesinde barındırmaktadır.”*Mısdâk: Doğrulayıcı, teyit edici. Söylenenin doğruluğunu teyit edici şey.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: