“Bâb-ul Murâd” Hz.İmam Muhammed Cevâd’ın (O'na selâm olsun) doğum gecesi münasebetiyle...

İslam ümmeti ve Dünyanın dört bir yanındaki Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) aşıkları için sevinç ve mutluluk dolu bir hatıranın dönümünü yaşıyoruz. Hayırların bol bol döküldüğü Receb ayının onuncu gününe girmek üzereyiz. Bu günde Pâk Nübuvvet Hanedânı’ndan olan Ehlibeyt İmamları’nın Dokuzuncusu Hz.İmam Muhammed Cevâd (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dünyayı şereflendirmiştir. Uçsuz bucaksız engin bir derya gibi ilmini dost düşman herkese kabul ettiren sevgili İmamımız Hz.İmam Muhammed Cevâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun); Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yetiştirdiği alimler ve talebelere Muhammedî dinin maarif ile dopdolu ilimlerini öğretmiş ve mektebinin zenginleşmesini ve devam etmesini sağlamıştır.

Hz.İmam Muhammed Cevâd’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek nesebi şöyledir: Ebu Talib oğlu Ali oğlu Huseyn oğlu Ali oğlu Muhammed oğlu Cafer oğlu Musa oğlu Ali oğlu Muhammed (Allah'ın selâmı hepsine olsun). Valîdesi’nin adı Sekîne el-Mursiye veya Hayzerân olarak belirtilmiştir. Zevcesi ise Faslı Semâne hanımdır.

Hz.İmam Muhammed Cevâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Allah’ın (Azze ve Celle) Müslümanları izzetlendirdiği o yuvada; yani Nübuvvet ve İmametin yuvasında büyümüştür. Babası Hz.İmam Rızâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gölgesinde yetişmiş ve O’ndan ulvî ilimleri telakki etmiştir. Hz.İmam Rızâ (Allah'ın selâmı üzerine olsun) o engin ruhundan nurlarla evladına feyzler vermiş ve terbiyesini bizzat üstlenmiştir. Yolculuklarında da pâk evladını ayırmayıp İmamet âleminin başkalarının altından kalkamayacağı o üstün ilimlerini O’na öğretmiştir. Hz. İmam Muhammed Cevâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da küçük yaşta miras aldığı İmamet vazifesinin başlaması ile birlikte Muhammedî şeriatin ilimlerini ve maarifini talebelerine öğretmiş ve onları, Pâk atalarının öncü öğrencilerinden öğrendikleri ilimleri yazıp ezberlemeye teşvik etmiştir.

Hz.İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) lakaplarından bazıları: Cevâd (elibol, eli açık, çok cömert), Takî (çok takvalı), Zekî (arınmış), Kanî (kanaatli), Murtezâ (razı olunmuş), Munteceb (seçilmiş, seçkin)... En meşhuru da çokça ikramı ve eli açıklığından ötürü Cevâd’dır. Ölümünden sonra da O’nun Kabr-i Şerîfi’nin yanı başında Allah-u Teâlâ’ya edilen çok sayıda duanın ve karşılanması istenen ihtiyacın gerçekleşmesinden ötürü “Bâb-ul Murâd/ Murada erilen Kapı” lakabı ile anılmıştır. Hz.İmam Muhammed Cevâd’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) müşerref ömrü 25 yıl ve İmameti 17 yıl sürmüştür.

Mubarek doğumunu ve yaşanan kerâmetleri Hz. İmam Kâzım’ın kızı Seyyide Hakîme (Onlar’a selâm olsun) şöyle anlatmaktadır: Ebu Cafer’in (Hz. İmam Muhammed Cevâd - Allah'ın selâmı üzerine olsun) annesi Hayzerân doğum yapmak üzere olunca Hz. Rıza (Allah'ın selâmı üzerine olsun) beni çağırttı; “Ey Hakîme, O’nun doğumunda hazır bulun” diyerek benim Hayzerân ve ebe ile aynı eve girmemi sağladı. Bizim için bir fener koyup (dışarı çıktı) ve kapıyı kapattı. (Hayzerân) doğum yapmak üzere olunca fener söndü. Önünde de bir leğen vardı. Ben de fenerin sönmesine üzüldüm. Biz o halde iken Ebu Cafer (O'na selâm olsun) bir dolunay gibi (parlayarak) leğenin içerisine doğdu. Üzerinde de bir elbise gibi ince bir şey vardı. Nuru tüm evi aydınlatacak şekilde parladığı için onu (çok net) görebiliyorduk.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: