حضور متولی شرعی آستان مطهر عباسی در استان بصره برای رسیدگی به مشکل آلودگی آب

متولی شرعی آستان مطهر عباسی به همراه تعدادی از کارشناسان با دستور ویژه مرجعیت عالی به استان بصره رفتند تا دستیابی به راه حلهایی برای مشکل آلودگی آب در استان بصره را مورد بررسی قرار دهند.
سفر هیات آستان مطهر عباسی به ریاست سید احمد صافی (دام عزه) متولی شرعی آستان مطهر عباسی برای یاری رساندن به ساكنين استان بصره و تشخیص مشکل و تلاش برای دستیابی به راه حلهای سریع فوری، میان مدت و بلندمدت برای بحران آبهای شور و آلوده انجام گشت.
این هیات تأکید کرد که تا قبل از اطلاع از اصل مشکل و راههای حل و فصل آن، این استان را ترک نخواهد کرد.
پیشتر نماینده مرجعیت عالی در خطبه دوم نماز جمعه از روند اقدامات برای حل بحران آلودگی آبها در بصره انتقاد کرده بود و مطرح کرده بود که طرفهای ذی ربط تنها یکدیگر را سرزنش کنند.
منابع آگاه در بصره اظهار داشته اند که آبهای آلوده در این استان سبب گردیده است که صدها نفر از ساکنین این منطقه دچار مسمومیت گردند و در بیمارستان بستری شوند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: