توزیع بیش از بیست هزار قالب یخ در عزاداریهای عاشوراء توسط آستان مطهر عباسی

از آنجایی كه زیارت ایام عاشورای امسال در حالی برگزار شد كه گرمای هوا افزایش یافته بود، آستان مطهر عباسی تولید یخ را طی این ایام و پس از آن را افزایش داد و بیش از بیست هزار قالب یخ را در اختیار عزاداران قرار داد.

در پی افزایش گرمای هوا، صاحبان موكبهای خدمت رسانی حسینی و زائران تقاضای بیشتری را برای دریافت یخ داشتند تا بتوانند آب خنک در اختیار زائران قرار دهند و همچنین مواد غذایی خود را سالم نگه دارند. در پی این امر نیز، كارگاه یخ سازی آستان مطهر عباسی تولید یخ را طی ایام زیارتی عاشورا و پس از آن بیشتر كرده است و تعداد قالبهای یخی که توسط این كارگاه آماده شد، به بیش از بیست هزار قالب با میانگین دو هزار و دویست قالب یخ در روز رسید.

موكبهای حسینی و واحد آبرسانی آستان مطهر عباسی از این قالبهای یخ استفاده می کردند. واحد آبرسانی نیز به نوبه خود آبخوریهای داخل و خارج صحن مطهر را تجهیز نموده بود و در موکبهای خدمت رسانی مستقر در مسیرهای منتهی به حرمهای حضرت امام حسین (علیه السلام) و حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) آب توزیع می نمود وهمچنین آب رسانی به تیپ العباس را نیز بر عهده داشت.

آماده کردن این قالبهای یخ با کمک ماشین و یخچالهای این کارگاه صورت می گیرد و این کارگاه تمامی امکانات خود را برای تامین نیازهای زائران و موکبها به کار بسته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: