Hz.Ebulfazl Abbas’ın Ağabeyi Hz.İmam Hasan (İkisine de selâm olsun) nezdindeki konumu

Hz.İmam Sadık (O’na selâm olsun) şiilerine (taraftarlarına) öğrettiği şu bilindik ziyarette Amcası Hz.Abbas’a (O’na selâm olsun) şöyle hitap etmiştir: ‘Selâm olsun Sana; ey Allah’a, Resûlü’ne, MÜminlerin Emîri’ne, Hasan’a ve Huseyn’e - Allah onlara salât ve selâm eylesin - itaatkâr olan salih kul!’ Zira Ağabeyi Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’ya (O’na selâm olsun) itaati; Hz.Abbas’ın (O’na selâm olsun) O’nun nezdinde ne denli yüce bir konum ve makamda olduğunu; mütevazî ve sıradan bir konuma değil, üstün ve ulvî bir makama sahip olduğunu açığa çıkarmaktadır. Çünkü O’na (O’na selâm olsun) itaatini tam bir ilim, kemâle ermiş bir marifet (biliş) ve derinlere yerleşmiş, kuşku götürmez bir inanç ile yapıyordu. Zira O’na itaat ederek Babası İmam Müminlerin Emîri’ne (O’na selâm olsun) itaat ettiğini görüyordu. Çünkü Müminlerin Emîri (O’na selâm olsun); evlatlarını, tüm hane halkını, tüm şiirlerini ve sevenlerini önce Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’ya (O’na selâm olsun) sonra da kardeşi Hz.İmam Huseyn’e (O’na selâm olsun) itaat etmelerini emretmişti.

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Ağabeyi Hz.İmam Muctebâ (O’na selâm olsun) nezdinde ulvî bir konumu ve büyük bir makamı olduğuna dair bir delil de; Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) O’nu Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (O’na selâm olsun) cenaze işlemlerine, cenaze guslüne ve kefenlenmesine dahil etmesidir. Bilindiği gibi bir Masum’un cenaze işlemlerini ancak bir Masum, bir Masum’un vasiyet ettiği kimse ve bir Masum’un o cenaze işlemlerine uygun gördüğü bir kimse katılabilir.

Görünen o ki; Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ (O’na selâm olsun) bizzat kendisi Hz.İmam Huseyn’e (O’na selâm olsun) Hz.Abbas’ı (O’na selâm olsun) cenaze işlemlerine dahil etmesi için vasiyette bulunmuştu. Müminlerin Emîri (O’na selâm olsun) de Amcasıoğlu Abdulmuttalib oğlu Abbas oğlu Fazl’ı, Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) cenaze işlemlerine dahil etmişti. Ancak gözlerinin bağlanacağını şart koştu; eğer o pâk bedene gözleri düşerse kör olacağından korkmuştu. Zira Masum olmayan bir kimsenin pâklık ve masumiyet ile uyuşmayışından dolayı Masum bir kimsenin bedenine bakmaya hakkı yoktu; bakarsa gözleri görmez, kör kesilirdi.

Oysa Hz.Ebulfazl Abbas (O’na selâm olsun) Ağabeyi Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) ile beraber Hz.İmam Muctebâ’nın (O’na selâm olsun) cenaze işlemlerine katılmıştı. Tarih de bize onun gözlerinin bağlandığından ya da cenaze işlemleri sırasında gözlerini yumduğundan söz etmemiştir. Bu da Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Ağabeyi Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ xssnezdinde ne denli yüce bir şanı ve ne denli büyük bir itibarı olduğuna dair bir kanıttır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: