چاپ کتاب «محمد تقی شیرازی حائری و نقش سیاسی او» توسط مرکز میراث کربلا

مرکز میراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی در آستان مطهر عباسی کتاب «شیخ محمد تقی شیرازی حائری و نقش سیاسی او از سال ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰» را منتشر کرد.

این مرکز با انتشار مجموعه هایی کتاب با موضوع میراث تلاش می‌کند در چارچوب طرحی که برای آشنایی با میراث شهر کربلای معلی و برجسته کردن آن آماده نموده است، آگاهی بخشی نماید.

مرکز میراث کربلا در چارچوب طرح فرهنگی و معرفتی خود و در راستای چاپ گلچینهای فرهنگی، اخیرا کتابی را با عنوان شیخ محمد تقی شیرازی حائری و نقش سیاسی او از سال ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ به تالیف دکتر علاء الصّافی منتشر کرد.

این کتاب که در راستای تکمیل زنجیره تألیف این مجموعه ها منتشر شده است، در دو فصل می ‌باشد که با موضوع زندگینامه شیخ محمد تقی شیرازی، یکی از برجسته ترین مراجع شیعه و یکی از برپا کنندگان انقلاب العشرین علیه اشغالگران انگلیسی در عراق و همچنین نقش کارآمد این شخص بزرگ در مسائل سیاسی مختلف در عراق طی سالهای ذکر شده است که آن زمان آکنده از رخدادها از جمله مقاومت مردم عراق علیه اشغالگر انگلیسی بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: