کمکهای کمپین الوفاء توسط آستان قدس عباسی به ایزدی ها در موصل با بیش از دویست کامیون

در چارچوب کمکهایی که توسط کمپین الوفاء للمواطن (وفا به شهروند) توسط لشکر جنگی العباس علیه السلام وابسته به آستان مطهر عباسی ارائه میشود، بیش از دویست کامیون حامل مواد امدادرسانی مختلف به موصل رسید.

این کمکها به دست اهالی محل سکونت ایزدی ها در سنجار، بعشیقه و بحزانی رسیده است.

در این کمپین، یگانهای امدادرسانی و حمایتی و نمایندگانی از لشکر جنگی العباس در دوازده استان و همچنین دفاتر کمپین الوفاء مشارکت داشتند.

این کمپین تنها محدود به ارائه کمکها و امدادرسانی ها نمیشود، بلکه طی آن، دیدارهای متعددی با شخصیت های ایزدی و مسیحی صورت گرفته و اعضای کمپین در کلیساها حضور یافتند. دیداری نیز با تعدادی از خانواده های مسیحی جهت تحکیم روابط میان پیروان ادیان در عراق و به منظور همبستگی با افراد آسیب دیده از تروریسم در آن مناطق نیز صورت گرفت.

شایان ذکر است که این کمپین بخشی از چند کمپینی است که توسط فرماندهی لشکر جنگی العباس علیه السلام از قبل انجام شده است. پیشتر نیز کمپینی برای حمایت از ایزدی ها به راه افتاده بود تا با این افراد به دلیل رنج ها و دردهایی که به دلیل اقدامات غیر انسانی داعش متحمل شده بودند، همبستگی صورت بگیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: