Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın birçok yerine büyük çaplı matem yazıları asıldı…

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi; Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi ve Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ciğerpâresi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasını anmak ve Hz. Peygamber Hanedânı Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hüzünlerini yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusu ve Harem-i Mutahhar bölümüne özel bir giydirme yapılarak ana avlunun dört bir yanına yazılar asıldı. Bu kapsamda Kıble Kapısı’nın üzerine siyah fon üzerine beyaz harflerle büyük çaplı bir yazı asıldı. Ortasında ‘Esselâmu Aleyki Eyyetuha-s Sıddiyka-tiş-Şehîde /Selâm olsun sana ey dosdoğru şehide!’ yazılan ve iki yanında ‘Yâ Fatıma-tuz Zehrâ / Ey ışıldayan Fatıma!’ ifadesinin nakşedildiği dev kumaş parçası; 6 m genişliği ve 28 m uzunluğu ile Kıble kapısının iki tarafını da kapladı.

Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nda bakan Hz.İmam Hasan (O’na selâm olsun) Kapısına da başka bir matem yazısı asıldı. Siyah fon üzerine kırmızı harflerle ‘Esselâmu Aleyki Eyyetuha-s Sıddiyka-tiş-Şehîde /Selâm olsun sana ey dosdoğru şehide!’ yazılan, yeşil renklerle bir tarafına ‘Reyhâne-tun-Nebî/ Peygamber Gülü’ ve öbür tarafına da ‘Yâ Fatıma-tuz Zehrâ / Ey ışıldayan Fatıma!’ işlenen ve tepesine de ‘Selâmullah Aleyha / Allah’ın selâmı üzerine olsun’ yazılan bu kumaş parçası da 6 m genişliğinde olup 16 m uzunluğundadır.

Öte yandan Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda etkinlikten oluşan özel bir matem programı hazırladı. Programda bu münasebetin hatırasını yaşatmaya yçnelik çok sayıda matem meclisi ve dini seminer yer alıyor. Mukaddes Türbe ayrıca bu hatırada Hz.İmam Huseyn ile Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Allah-u Teâlâ katındaki diri ruhlarına taziye sunmak üzere Mukaddes Kerbelâ şehrinden ve şehir dışından gelecek Huseynî matem alaylarını karşılamak için her türlü hazırlığını tamamladığını duyurdu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: