“I. Aşûrâ Yıllık Konferansı” faaliyetleri kapsamındaki ilk araştırma oturumu başladı

Aşûrâ Yıllık Konferansı
El Kefil Ağı Özel, İstanbul
17 Kasım 2012’ye denk gelen 2 Muharrem 1434 gününde başlayan “I.Aşûrâ Yıllık Konferansı”nın ikinci oturumu öğleden sonra başladı. Konferans faaliyetleri kapsamında ilk araştırma oturumu olan bu celse, Konferansın birinci günü programının bir parçası olup, konferansa katılan üst düzey araştırmacıların sırayla çıkıp çalışmalarını aktarması ve ardından kendilerine sorulan soruları cevaplamasından oluşuyor.
İstanbul – Eminönü’nde bulunan Sepetçiler Kasrı’nın salonunda düzenlenen oturuma; Mukaddes Kazımıyye ve Abbasiyye (Hz.Abbas) Türbeleri’nin Genel Sekreterleri, Mukaddes Hz.Huseyn Türbesi’nin Genel Sekreteri’nin Vekili, Mukaddes Türbelerde (Hz. Ali – Aleyhisselâm - Türbesi de dâhil olmak üzere hepsi) bölüm başkanlığı ve medyadan sorumlu olarak görev yapan Türbe mensupları ile çok sayıda konuk katıldı. Birinci oturumun tartışma konusu, Kerbela Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arap Dili Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Yar.Doç. Adil Nezîr Bîrî tarafından sunulan “ İmam Huseyn Aleyhisselâm – Krizler Dünyasında Diyalogun Başlatıcısı” adlı çalışması oldu ve oturumun moderatörlüğü; Mukaddes Hz. Abbas Türbesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyyid Adnan Musevî tarafından gerçekleştirildi.
Araştırmaya genel anlamda; akademik üslubun konu başlıkları ve çalışmalarını, yakından ve ayrıntıları üzerinde detaylı bir biçimde durup önbilgiler olmadan sonuçlara atlamadan yürütmenin, vardığımız sonuçlara daha sıkı bir şekilde tutunmamıza yarayacağı düşüncesi hakimdi. Araştırma konusunun odak noktası da; İmam Huseyn Aleyhisselâm’ın sadece Taff Vakıası (Kerbelâ Faciası) değil; O’nu (Aleyhisselâm) Taff Vakıası ile şan dolu bitişe götüren siret-i şerîfe’sinin (pek onurlu hayatı) tüm detaylarından itibaren bir diyalog başlatıcı olduğuydu.
Bu konu ile ilgili sorunları çözme hususunda üç ana eksen bulunduğunu ifade eden araştırmacı, sunumunda; iki önemli nokta olan diyalog ile tartışma arasındaki farkı açık bir biçimde ortaya koymaya çalıştı:
İlk eksen: Diyalog; beraberinde getirdiği dil terimleri ve ile bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’in kullanılışı
İkinci eksen: Ümmetin diyaloga ihtiyacı
Üçüncü eksen: İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) diyalog kurmanın sevâbını ve değişkenlerini ifade etmiş olması
Araştırmacı, yapmış olduğu çalışmada çokça Kur’ân-ı Kerîm ayeti ve Hadis-i Nebevî’yi delil olarak gösterdi.
Sonuç olarak araştırma; katılımcılar arasında etki yaratıp olumlu anlamda tepkiler alarak oturum sırasında çok sayıda soru ve bilgi katılımı sağlanması suretiyle katılım sağlandı. Sorulan sorular araştırmacı tarafından bizzat ve özenle yanıtlandı.
I.Aşura Yıllık Konferansı Organizasyon Komitesi, yaptığı beyanatta bu organizasyonu yapmalarının sebebinin İmam Huseyn (Aleyhisselâm) ile ilgili hareketin, hayatın her yönüne hitap etmesi olduğunu söyledi. Komite Huseynî Hareket’in böyle oluşunun sebebinin; islami fikir ve düşüncenin her alanını kapsaması olduğunu söyledi. (El-islamu muhammediyul vucûd, huseyniyyul bekâ / İslam Muhammed ile varolmuş, Huseyn ile kalıcılaşmıştır) noktasından yola çıkarak, Seyyiduş-Şühedâ’nın (Şehitlerin Efendisi) İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Taff Vakıa’sındaki kıyamı gerçekleştirmek suretiyle oynadığı rolün ne denli yüce olduğunu tanıtıp bilinçlendirmenin gerekli olduğuna dikkat çeken komite, yaptığı açıklamada; İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) bozuk gidişatı düzeltmeye ve ıslaha çağıran bir davetçi olduğunu topluma yansıtmak için, modern bilimsel ve akademik üsluba uygun olarak katılımcılarla paylaşılacak ve üzerinde tartışılacak araştırmalardan oluşan bu Konferansın düzenlendiğini aktardı.
Konuşmacı ve katılımcılar; bilinçli bir biçimde yapılmış,ilmi,akla ve Muhammedi risaleye (İslam’a) uygun bir şekilde düzenlenmiş böylesi programların yapılmasının zaruri olduğunu ifade ettiler. Böylesi programların, İmam Huseyn’i (Aleyhisselâm) anmak için düzenlenen törenlerde sıklıkla üzerinde durulan duygusal boyutunu tamamladığını beyan eden konuşmacı ve katılımcılar; bu tip akademik düzeydeki organizasyonların, güzel, iyi ve faydalı olduğuna dikkat çekerek, İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm), uğruna nefsini ve sevdiği ne varsa feda ettiği ulvi ilkelere, böylesi organizasyonların hayat kattığını ifade ettiler.
I.Aşûra Yıllık Konferansı birçok faaliyetten oluşmakta olup bu faaliyetlerin ilki 2 muharrem sabahı gerçekleşen açılış töreni ile başlayan ve 2 gün sürecek olan organizasyondur. Organizasyon çerçevesinde; ilim havzasına ve üniversitelere yönelik olan birçok çalışma, araştırma ve makale katılımcılarla paylaşılarak tartışılacaktır. Ardından yine, Konferans faaliyetlerinin bir parçası olarak; Irak Mukaddes Türbeleri’ni (Hz.Ali,Hz.Huseyn,Hz.Kazımeyn ve Hz.Abbas –Allah’ın selâmı üzerlerine olsun – Türbeleri) anlatan, Mukaddes Türbelerin sancaklarının bulunduğu ve Ehlibeyt’i (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun), bilhassa da Aşûrâ Olayı’nı birçok dilde bulunan yazılı ve görsel yayınlarla anlatan Aşûrâ Çadırı” kurularak halka açılacak. Söz konusu faaliyetlerin en önemli adımlarından biri olarak sayılacak olan bu organizasyon; 6 muharrem 1434 tarihinde kurulacak ve muharrem ayının 10.günü olan Aşûrâ Günü’nün sonuna kadar sürecek.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: