Hz.Huseyn (O’na selâm olsun) ona şöyle dedi: “Bağışın Allah için (oldu) ey Habib; Kur’ân’ı bir gecede hatmeden fazîletli bir kimse idin…”

Kuşkusuz Şehitlerin Efendisi’nin (O’na selâm olsun) çıkışı ancak ve ancak Allah-u Teâlâ’nın kitabını muzaffer kılmak ve mubarek sözünü yüceltmek içindi. Çağın tağutlarının Allah’ın kitabına hem de İslam adına apaçık bir şekilde muhalefet ettiği br zamanda Hz.İmam (Allah’ın selâmı üzerine olsun) çıkışını yaptı. Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) cephesi de takvalı, Kur’ân-i Kerîm’i okuyup üzerinde incelikle düşünen kimselerin cephesiydi. Hürlerin Efendisi’nin (O’na selâm olsun) Taff Vakıası’nda (Kerbelâ Olayı’nda) meydana çıkıp arslanlar gibi savaştıktan sonra şehîd düşen dostu Habîb b. Mezâhir-i Esedî’ye (Allah O’ndan razı olsun) söyledikleri bu mubarek sözler de işte bunu doğrular niteliktedir:

“Bağışın Allah için (oldu) ey Habib; Sen Kur’ân’ı bir gecede hatmeden fazîletli bir kimse idin…”

Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) işte bu sözlerle dostu Habîb b. Mezâhir-i Esedî (Allah O’ndan razı olsun) ile vedâlaştı. Namazı, hidayet üzere oluşu, takvası, cesareti, yiğitliği, imanı ve sapasağlam duruşu ile tanınan Habîb; hak sözün ve kendi zamanının İmamı’nın müdafaası uğruna şehîd düştü ve böylece İslam’ın kahramanlarından biri olarak adını tarihin levhalarına kazıdı.

Kuşkusuz her köklü Huseynî de Kur’ân-i Kerîm’i çok okuyup üzerinde çok düşünen ve hükümlerine göre amel eden bir kimse olur. Zira Şehîtlerin Efendisi’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ölümsüz çağrısına icabet de Muhammed ve Âl-i Muhammed (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yolunun devamına hizmet de ancak bununla mümkün olur.#عاشوراء_منهاج

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: