اعلام اسامی قاریان برگزیده در دوره قرآئت قرآن کریم

واحد تلاوت قرآن کریم وابسته به مرکز قرآن الکریم آستان مقدس عباسی اسامی 47 قاری برگزیده جهت مشارکت در دومین دوره قاریان قرآن کریم را اعلام نمود. این دوره درسهایی در احکام تلاوت، صوت و مقامات قرآن کریم را شامل می شود.

اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است:

بهاء صبحي خليل
ابراهيم عبد العباس
حسين غضبان كريم
حيدر محمد زامل
فاضل عباس عودة
محمد بشار عباس
خضير عباس حسون
امجد سالم كريم
كاظم طاهر
غسان كاظم
حسين علي
مرتضى صبحي خليل
محمد حيدر عبد الحسين
بركات احمد طعمه
ابراهيم حسن فالح
بارق محمد سعيد
عبد الله حسين
علي ساهر
فليح مراد عبود
كاظم عبد جاسم
عباس جابر هادي
محمد كاظم عبد جاسم
جعفر صادق حسين
محمد عبد الجليل عبد سلطان
مؤمل رياض حسن
منتظر عبد الستار عبد اللطيف
رضا يونس قاسم
سلام علي رضا
زيدون طالب محمد علي
خالد عبد علي
يوسف محمد احمد
حقي عبد علي
محمد عبد علي
حيدر شريف
عبد الصاحب خضير
احمد عبد الزهرة محمد
محي الدين خضير
حسن عباس جاسم
حيدر علي ناجي
زين العابدين جبار
مهدي علي ناجي
امير قحطان عدنان
محمد مالك جساب
ميثم عبد الحسن ناجي
حسين كريم حبيب
حسين علي حسين
امين رائد علي

لازم بذکر است که این دوره پس از موفقیت دوره تحقیقاتی تخصصی (سید الماء) ویژه قاریان قرآن کریم که به سبک قاریان عراقی و مصری که به قرائت با خشوع و حزن معروف هستند برگزار شده بود، برپا شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: