Seyyid Sistânî’den Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyaretçilerine: “Allah için, Allah için ihlâs!”

Yüce Dini Mercii Ayetullah Uzma Sn. Seyyid Ali Huseynî Sistanî’nin (Allah bereketli gölgesini daim etsin) Erbain ziyaretine giden değerli ziyaretçilere yönelik tavsiyelerinden biri de ihlas konusuna yönelikti. Seyyid Sistâni Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretçilerine yaptıkları amelin Allah-u Teâlâ’ya halis olduğu ölçüde değeri ve bereketinin olacağına vurgu yaptı ve Allah-u Teâlâ’nın ancak sadece O’nun için yapılmış olan ameli kabul edeceğini hatırlattı:


“Allah için, Allah için; ihlas(a dikkat ediniz)! Şüphesiz insanın amelinin değeri ve bereketi Allah-u Teâlâ’ya karşı olan ihlası miktarıncadır! Hiç kuşku yok ki, Allah-u Tealâ; ancak O’na halis olan ve O’ndan başka kimseden bir şey arzu etmekten arındırılmış (amelden) başkasını kabul etmez! Hz. Peygamber’den (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Müslümanlar Medîne’ye hicret ettiği vakit şöyle naklolunmuştur: “Her kim, Allah ve Resûlu için hicret ederse; hicreti onadır (Allah ve Resûlünedir). Her kim dünyalığa denk gelmek için hicret ederse, hicreti de onadır (dünyayadır). Yüce Allah, sevabı; o ameldeki ihlasın derecesine göre, yediyüz katına varıncaya kadar katladıkça katlar. Allah dilediği için katlar (kat kat artırır).” O halde ziyaretçiler yürüyüşleri boyunca Allah’ı anmalı ve her adımda, her amelde ihlasa baksınlar. Bilsinler ki Allah-u Teâlâ; kullarına itikatta, amelde ve sözde ihlas gibi bir nimet ile minnette bulunmuş değildir. İhlas olmadan yapılan amel, bu hayatın geçip gittiği gibi geçip gider ama; Allah-u Teâlâ’ya halis (yalnızca Allah-u Teâlâ için) yapılmış amel, ölümsüzleşir; hem bu hayatta, hem de sonrasında mubarek olur.”Bilindiği üzere değerli bir mümin, Yüce Dini Merceiyet bürosu ile irtibata geçmiş ve bu yüce münasebeti manevi anlamda çok daha iyi değerlendirmeye vesile olacak nasihatlerde bulunmasını istemişti. Seyyid Sistânî em>(Allah bereketli gölgesini daim etsin) de bu isteğe cevaben çok değerli bazı tavsiyelerde bulunmuştu. Yüce Dini Merceiyet’in bürosu tarafından yayınlanan bu tavsiyelerin Türkçeye çevrilmiş tam metni de Uluslararası El-Kefîl Ağı’nda paylaşıldı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: