Şeyh Kerbelâî: “Tekfirci düşüncenin sistematik dezenformasyonunu açığa çıkaracak bir tavır takınılmasına ihtiyacımız vardır”

Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî
Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali 4 Mayıs 2017 (7 Şaban 1438) Perşembe günü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Hz. İmam Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferanslar ve Forumlar Salonu’nda düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Törende Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri adına Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî’nin (İzzeti daim olsun) konuşması ile başladı. Şeyh Kerbelâî “Şu anda tekfirci çetelere karşı mücadele ile eş zamanlı olarak yürütülen kültürel mücadele (bulunuyor). Bu kültürel mücadelenin o tekfirci düşüncenin sistematik dezenformasyonunu açığa çıkaracak bir tavır takınılmasına ihtiyaç vardır. Bu tekfirci düşünce elektronik medya araçları ile devşirme konusunda özel çaba sarfetmiştir. Bu araçlar gençlerin yanıltılıp tekfirci kültür, davranış ve cinayetlerin yolundan gitmeye motive edilmesi konusunda daha fazla güç yetirebilen araçlar haline gelmiştir...” dedi.Şeyh Kerbelâî şunları söyledi: “Allah’a bize peşpeşe nimetler verdiği için hamdolsun. Bizlere feyzi ile sedât (istikamet) vermiş ve faaliyetleriyle, araştırmalarıyla ve etkinlikleriyle bu festivalimizi kapanışa ulaştırmıştır. Festival Allah’ın tastamam dinine, Kerîm Peygamberi’ne ve O’nun Pek uğurlu seçkin Ehlibeyti’ne sevgi ve velâyet için çırpılan dillerle, yazan kalemlerle, resmedilen tablolarla ve dökülen şiir satırları ile ihya olmuştur. Bizler onunla (festival) vedâlaşıyoruz ama ayrılmıyoruz; Allah-u Teâlâ’ya ibadet ettiğimiz bir mevsim ile vedâlaşıyoruz. Bu festivalin hoş sohbet ve saygıdeğer beyefendi ve hanımefendilerine; canlarıyla, kalemleriyle ve dilleriyle yaptıkları cömertçe bağışlardan ötürü teşekkür ediyoruz. Allah-u Teâlâ’ya karâr (istikrâr, ahret) ve kaybolmayan nimetlerin yurdunda onların kadrini yükseltmesini ve ecirlerini yüceltmesi için dua ve münacat ederek teşekkür ediyoruz. Allah-u Teâlâ’dan bu festivali, öncesindekileri ve daha sonra düzenlenecek olanları bizleri O’na yakınlaştıracak ibadet mevsimleri kılmasını niyaz ederiz. Ola ki büyük korku gününde bizlere faydalı olur.”

“Kardeşlerim, bacılarım; Gafûr (Pek mağfiret eden) ve Rahîm (Pek merhamet eden) bir Rab’den size selâm, rahmet ve bereketler olsun... Sizin de bildiğiniz üzere festivalin etkinliklerinin temel hedefi ve gayesi; İslam’ın cevheri ve asâletini temsil eden bir değerler, ilkeler ve yaklaşımlar sistemi ortaya koymak ve Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) bu sistemdeki menziletini (konumunu) ve mertebesini (seviyesini) belirtmektir. (Festival etkinliklerindeki çeşitli araç ve mekanizmalar bu hedef doğrultusunda hareket etmektedir). Bu sistemin tanıtılması için çok sayıda mekanizma arasından uygun olanların araştırılması yapılmaktadır. Özellikle de İslam dünyasında olsun ya da olmasın dünya ya da bölge çapındaki şahsiyetlerin (araştırılmasında bu hususa özen gösterilmektedir). Festivalin hazırlık komitesinde olan kardeşlerimiz, araştırmacılar, şairler, konuklar ve medya mensupları bu sistemin temellerinin ve nişanelerinin ön plana çıkartılmasında güzel bir iş ortaya çıkarmışlar ve yenilikler ortaya atmışlardır. Kapanış konuşmasında değinmeyi arzuladığımız şudur:”

"Daha önce zikretmiş olduğumuz; Ümmetin asıl İslam ile tanıştırılması ve bu hususta bilinçlendirilmesinin yanı sıra Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) hareketinin temel direklerinden biri de Huseynî uyanıştır. Ancak Onlar’ın (Hepsine selâm olsun) hareketini takip eden kimse bir diğer temel direğin daha bulunduğunu fark edecektir. Bu temel direk daha önce zikredilenden daha az önemli değildir. O direk de; Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) İslam’ın öğretilerine, saflığına, asaletine ve cevherine zıt, sapkın ve aşırılık yanlısı düşünceye karşı mücadele etmektir. Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) İslam düşmanlarına karşı mücadelesi cihadi bir savaştır. Ancak Masum’un (O'na selâm olsun) ve Masum’a yakın olup kendilerini katledilmeye maruz bırakanların sergilediği bir başka cihad daha vardır. O da İslam’a mensup olduğunu iddia eden sahtekâr ve iftiracı inanç çizgisinin foyasını meydana çıkarmak ve yoldan çıkmışlıklarını ortaya koymaktı. Bu çizgiye mensup yöneticiler ve yandaşlar sapkın inançları ile genel kanıyı yanıltmaya çalışıyordu. Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt de Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) şahadeti sonrası (belli) zaman ve mekânlarda doğan fırsatları değerlendirdi ve özellikle de elverişli olan medyaya ve psikolojiye yönelik imkanlarını akılları, nefisleri ve duyguları etkilemede kullandı. Bu da Yezid’in ve Ubeydullah b. Ziyad’ın meclisindeki hutbelerinde ya da İmamlar’ın (Hepsine selâm olsun) daha sonra benimsediği diğer duruşlarda somut (bir biçimde görülmektedir.)”

“Dikkat çekmek istediğimiz husus (şudur): Şu anda tekfirci çetelere karşı mücadele ile eş zamanlı olarak yürütülen kültürel mücadele (bulunuyor). Bu kültürel mücadelenin o tekfirci düşüncenin sistematik dezenformasyonunu açığa çıkaracak bir tavır takınılmasına ihtiyaç vardır. Bu tekfirci düşünce elektronik medya araçları ile devşirme konusunda özel çaba sarfetmiştir. Bu araçlar gençlerin yanıltılıp tekfirci kültür, davranış ve cinayetlerin yolundan gitmeye motive edilmesi konusunda daha fazla güç yetirebilen araçlar haline gelmiştir. Bu araçlar toplumun diğer kesimlerinin duygularının (o odakların) yararına olacak şekilde kışkırtılmasında da kullanılmaktadır. (Buna karşı mücadelede) araştırma etkinlikleri, konuk türlerive hareket alanlarının bir bölümü; fikri dezenformasyonun temellerinin ve sahte köklerinin açığa çıkarılmasına tahsis edilmelidir. Bunun (buna karşı mücadele) için medya ve elektronik araçları daha çok kullanılmaya çalışılmalıdır. Tekfirciler bu temelleri ve köklerinde anlamlarını değiştirip tahrif ettikleri Kur’ân-i Kerîm ve Hadîs-i Şerîf metinlerine dayanmaktadır. Tekfirci çizginin güttüğü yolun ve dezenformasyonlarının temelleri ve ana hatlarının açığa çıkarılması konusunda daha fazla araştırma ve yazıların olması için uzmanlar ve sağlam kalemlere açılımda bulunulmalıdır. Bununla beraber basından ve elektronik sosyal ağlardan da yararlanılmalıdır. Bunlar festival etkinlikleri arasına girsin. Çünkü çağdaş araçların dinleyiciye/izleyiciye etkisi daha güçlüdür, daha hızlı bir şekilde yayılmaktadır ve toplumun farklı kesimlerini kapsaması açısından daha kuşatıcıdır.”

“Festival bu yıl ve geçen yıl; her ne kadar bir şeyler içerse ve bazı aziz üstatların değerli araştırmaları olsa da tekfirci düşmanın mücadelesi ile aynı seviyede bir odaklanma gerçekleşmedi. Düşmanların İslam toplumundaki ve diğerlerindeki genel kanıyı saptırıp dezenformasyon yapmaya yönelik araçları, kültürleri ve araştırmaları ile aynı düzeyde (bir çalışma olmadı). Bu (dezenformasyon vs konusunu) çok sayıda ülkeden bize ulaşan konuklarda da açıkça gördük. Mücadelede bu tip hareketin ne kadar önemli ve esas olduğu; Hz.İmam Seccâd’ın (O'na selâm olsun) ve Akîle Hz. Zeyneb’in (O'na selâm olsun) Huseynî uyanışın başarılı oluşunda oynadığı temel ve önemli rolde net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu devrimin üzerinde düşünen herkes bunu fark edecektir.”

“Son olarak (şunları söyleyeyim). Yüce Allah’tan bu festival ile vedalaşmamızı; bıkmışlık ve usanmışlık vedâsı değil de bizlerden ayrılacağından ötürü özlem duyan birinin vedâsı, inşa’Allah her sene yenilenecek bir buluşma ile vedalaşma kılmasını niyaz ediyorum. Festivalin hazırlık komitesi üyeleri, araştırmacı, şair, Kur’ân-i Kerîm hamili (kurrası) kardeşlerimize ve festivalin yaşatılmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğimizi ve yaptıkları çalışmalara büyük değer verdiğimizi yinelemek istiyoruz. Tüm medya mensuplarına da özel olarak teşekkür ediyoruz.”

Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri tarafından her sene Cennet Gençlerinin Efendisi Hz. İmam Huseyn, oğlu Hz. İmam Zeynelabidîn ve kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mubarek doğumlarının yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir organizasyondur. Festivalin bu yıl sloganı “Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) - sağanak yağan yağmur ve sürekli akan feyz” olarak belirlendi. Ev sahibi ülke Irak’ın yanı sıra Dünya’nın 35 ülkesinden konuğun katıldığı organizasyon kapsamında Uluslararası Kerbelâ Kitap Fuarı da dahil olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: