اقدامات واحد «خدمت به ناتوانان و سالمندان زائر» وابسته به آستان مقدس عباسی

کارکنان «خدمت به ناتوانان و سالمندان زائر» وابسته به بخش امور خدماتی آستان قدس عباسی مکمل فعالیتهای خدماتی همتایان خود در دیگر بخشهای حرم مطهر هستند.

خادمان آستان قدس عباسی در گرمای تابستان و سرمای زمستان مشتاقانه و با لبخند بر لب با ویلچرهای اختصاص شده به بیماران و سالخوردگان در انتظار استقبال از آنان هستند.

این واحد در دو شیفت صبح و عصر و در هر شیفت به مدت هفت ساعت فعالیت دارد و مسئولیت آنها جابجایی و کمک به افراد ناتوان، سالمند و معلول برای انجام زیارت است.

کارکنان این واحد در ورودی های اصلی منتهی به حرم مطهر حضرت ابوالفضل عبّاس (عليه السلام) مستقر هستند و زائران ناتوان را با ویلچرها به صحن مطهر منتقل می کنند و در بسیاری اوقات آنان را برای بجا آوردن اعمال زیارتی از مسیرهای ویژه ای به کنار ضریح مطهر می رسانند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: