نشست دانشگاه أم البنين (عليها السلام) درباره هدایت افکار عمومی

نشست دانشگاه تربیت مبلغ ام البنین (علیها السلام) نحوه شکل گیری افکار عمومی را در حضور دانشجویان این دانشگاه و دانشگاههای الکوفه و بابل مورد بحث قرارداد.

این نشست به همت بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس عباسی و با سخنرانی حجت الإسلام والمُسلمين سید محمد صادق الخرسان، آغاز شد. در این نشست به تبیین موضوعات روز و طرح راهکارهایی برای مشکلات با بهره جستن از آیات قرآن و احادیث نبوی و اهل البيت (عليهم السلام) پرداخته شد.

در بخش دوم دو سخنرانی درباره (تاثير بر افكار عمومی) و (نقش رسانه جعلی درشکل گیری افکار عمومی) ایراد شد.

این جلسه با طرح پرسشها و پاسخهایی همراه با ارائه مطالب مفید و ارزشمند خاتمه یافت.

حسين الترابی، رئیس دانشگاه أمّ البنين (عليها السلام) در این باره گفت: این نشست در چارچوب مجموعه نشستهای آستان قدس عباسی است که توسط این دانشگاه و با هدف افزایش بار معرفتی و فرهنگی شرکت کنندکان برگزار می شود.

به گفته وی، در هر نشست موضوع متفاوت و در عین حال مطابق اوضاع کنونی مطرح می شود و برای ایجاد راهکارهایی مفید با روشهای علمی جدید برای مشکلات آن تلاش می گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: