برگزاری دوره آموزشی فهرست نویسی نوین و کاربرد آن در سیستم (KOHA) به همت آستان قدس عباسی

مرکز فهرست نویسی کتابخانه ای وابسته به آستان قدس عباسی یک دوره تخصصی درباره سامانه های فهرست نویسی مدرن برای مسئولان کتابخانه دانشگاه التقنيّة الوسطى برگزار کرد.

این دوره بر موضوع سیستم کتابخانه ای (KOHA) متمرکز بود. این سیستم یکی از سیستمهای مدرن است که هم اکنون در کتابخانه های بزرگ از جمله کتابخانه آستان قدس مورد استفاده قرار می گیرد.

استاد احمد محمد عبد الامیر، سخنران مباحث تئوری این دوره گفت: این دوره یکی از مجموعه دوره هایی است که مرکز برای همتایان خود اعم از دولتی یا غیره برگزار می کند، زیرا کارمندان آن تجربیات تازه زیادی را در این زمینه دارند مانند فهرست بندی و رده بندی که با جدیدترین متد آن کار کرده اند و این برنامه نمونه ای از آن است.

استاد بها طالب عبد در خصوص بعد فنی آن توضیح داد: این دوره به مدت سه روز ادامه دارد و در دو بخش (نظری و عملی) خواهد بود. دوره مذکور در قالب یک برنامه علمی با هدف گسترش بهره وری و تلاش برای انتقال تخصص در این زمینه و کمک به پیشرفت پرسنل کتابخانه در زمینه های فهرست نویسی و طبقه بندی انجام می شود. پرسنل مرکز فهرست نویسی و سیستم های اطلاعاتی آستان قدس عباسی از تجربه و مهارت لازم برای برگزاری چنین دوره هایی در همه سطوح برخوردار هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: