Mukaddes Türbe’den yeni eser: “Tahrif rivayetlerine dair yeni bir okuma”

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İslami ve İnsani Maarif İşleri Bölümü yeni bir eser daha yayınladı. “Tahrif rivayetlerine dair yeni bir okuma” adını taşıyan ve Dr. Şeyh Haydar Mescidî imzasını taşıyan eserin tetkik ve bibliyografya çalışmaları İnsani ve İslami Maarif İşleri Bölümü tarafından yapıldı.

Bölümün kültür ve ilim hareketine katkıda bulunma ve dünyada düşünce ve kültür alanında yaşanan harekete ayak uyduran yeni eserler sunarak İslam dünyasının kütüphanesini zenginleştirme amacıyla yayınladığı eserler zincirinin yeni bir halkası olan eser altı bölümden oluşuyor.

Bu altı bölüm sırasıyla şöyle:

İlk bölüm: Tahrifin anlamı ve hakkında yazılanlar.

İkinci bölüm: Tahrife delil olduğu iddia edilen hadisler.

Üçüncü bölüm: Rivayetlerin çıkış ve metin açısından değerlendirilmesi.

Dördüncü bölüm: Rivayetlerin gösterdiği anlamlara dair genel bir etüt.

Beşinci bölüm: Bazı rivayetlere dair özel etür

Altıncı bölüm: Bu rivayetlerin asıl kaynaklarına bakış.

“Tahrif” sözcüğünün dil ve terimdeki anlamı, Kur’ân-i Kerîm’de tahrif olduğunu çürüten yazılar, El-Kafî kitabında bulunan ve tahrif anlamına geldiği sanılan rivayetler, rivayetlerin çıkışları ve metni, bunlardan yola çıkarak manaları üzerinde bir analiz yapan müellif; ardından bu rivayetleri özel olarak inceleyip rivayetlerin asıl kaynaklarına dair bir okuma gerçekleştiriyor ve hadisin anlaşılması ile ravilerin kavrayışları arasında ne kadar önemli bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.

Müellif ayrıca bu rivayetlerin incelikle anlaşılması için muhtelif kitaplar üzerinden tahkik edip farklı boyutlardan ışık tutuyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: