درج ۲۲۵۰ کتابخانه عراقی در نقشه فدراسیون بین المللی کتابداری

مرکز فهرست نویسی آستان قدس عباسی به عنوان یکی از واحدهای بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی (۲۵۵۰) کتابخانه عراقی را در نقشه فدراسیون بین المللی کتابداری گنجاند.

حسنین الموسوی، مدیر این مرکز در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل عنوان نمود: "این دستاورد یک سال پس از اخذ مجوزهای رسمی از فدراسیون بین المللی کتابداری هلند حاصل شد."

وی افزود: این کار شامل گنجاندن کتابخانه های ملی، عمومی، دانشگاهی، مدرسه ای و اجتماعی در همه استان های عراق بود. پس از آنکه در حدود یک سال پیش (۱۳۵۰) کتابخانه گنجانده شد، توانستیم (۱۲۰۰) کتابخانه اضافه کنیم، به گونه ای که پوشش ما از کل کتابخانه های عراق ۹۹٪ باشد.

وی افزود: این کار شامل راه اندازی و تجهیز کتابخانه های ملی، عمومی، دانشگاهی، مدرسه ای در همه استان های عراق بود. در حالیکه یک سال پیش (۱۳۵۰) کتابخانه ایجاد شده بود،که از آن تاریخ تا کنون توانستیم (۱۲۰۰) کتابخانه جدید اضافه و تجهیز نماییم تا تقریبا ۹۹٪ از کل کتابخانه های عراق را پوشش دهیم.

الموسوی تاکید کرد، صاحبان کتابخانه هایی که در نقشه گنجانده نشده اند می توانند کتابخانه های خود را از طریق «فایل مستند مولفان عراقی» اضافه کنند و پس از راستی آزمایی آنها از طریق برنامه بارگذاری شوند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: