Kur’ân-ı Nâtık’ın Oğlu’nun yanı başında Kur’ân dinlemek… El-Kefîl tarafından düzenlenen ve Hz.Abbas’ın (Aleyhisselâm) ziyaretçilerinin büyük ilgi gösterdiği Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve tecvid ahkamına yönelik kurs devam ediyor

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi bünyesinde görev yapan Düşünsel ve Kültürel İşler Bölümü’ne bağlı, El-Kefîl Kur’ân-ı Kerîm Enstitüsü’nün faaliyetleri çerçevesinde, ileri düzeyde tecvid ve tilavet ahkâmına yönelik düzenlenen El-Kefîl Kur’ân Kursu; Kur’ân-ı Nâtık (Konuşan Kur’ân) Hz.Emîrul Muminîn İmâm Ali’nin (Aleyhisselâm) oğlu Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) ziyaretçilerini nurlandırmaya devam ediyor.

Kurslar; Âlemlerin Efendisi Hz.Resûlullah’ın (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerine olsun) meşhur “En hayırlınız Kur’ânı öğrenen ve öğreteneninizdir.” Hadîs-i Şerîflerini parola edinerek Kur’ân-ı Kerîm’in ilahi bağışlarından kat kat nasiplenmek ve müminleri Kur’ân-ı Kerîm kültürü ile nurlandırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Uluslar Arası El-Kefîl Ağı’na konuşan Kur’ân-ı Kerîm Enstitüsü müdür Şeyh Muhammed es-Selâmi, söz konusu Kursun düzenleniş amacı ve özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Selâmi; Kur’ân-i Kerîm kıraatinin, doğru ve sıkı bir tilavet ahkâmı eğitimi vesilesiyle seviyesini yükseltmek amacıyla kursun düzenlendiğini ifade etti ve ekledi: “Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi ‘nin Kur’ân-ı Kerm’in öğretilerini ve kültürünü, disiplinli ve eğitimsel bir şekilde yayma yollarından biridir.”

“Kursa Irak’ın muhtelif eyaletlerinden 150 öğrenci kaydoldu. Kurs mezunlarına uluslar arası kabul gören ve tüm Kur’ân-i Kerîm mahfillerinde kabul gören bir sertifika kazanma hakkı sağlar. Sertifika kursiyerler tarafından yazılı ve özel sözlü sınavlardan geçtikten sonra mezunlara sağlanır ve sonrasında da Mısır Arap Cumhuriyetinde bulunan Kurrâ-i Kuran cemiyeti tarafından tasdik edilir. Bu tasdik de, cemiyetin; Enstitü’ye ve kursları düzenleyen Şeyh Rafî el-Âmiri’ye duyduğu güvenden kaynaklanmaktadır.Bu sebeple Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün; mezun Kari’sine sağlayacağı bu sertifika, uluslar arası geçerliliğe sahip bir icazet olacaktır.”

Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü sadece kursa katılanların değil de, daha genelin istifade edebilmesi amacıyla ve bilhassa Cuma gecelerinde ziyaretçilerin daha çok olması nedeniyle; söz konusu kursların Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Sahn-ı Şerîfinde düzenlenmesini uygun gördü.

Kurs bir sene boyunca sürecektir. Kurs süresi iki saat olup haftada bir yapılmakta ve Uluslar arası çapta hem bir Kârî hem de bir Kur’ân-i Kerîm tilaveti hakemi olan Şeyh Râfî el-Âmirî’nin gözetiminde gerçekleşmektedir. Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü; söz konusu kurs için gerekli olan tüm hazırlıkları yerine getirmiş ve Mushaf,rahle vb. her türlü araç gereci tedarik ederek eğitim çerçevesindeki her türlü hizmeti sunmuştur.

Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu bu kursların yanı sıra birçok Kur’ân-i Kerîm hizmeti sunduğunu hatırlatalım. Kur’ân-i Kerîm tilaveti akşamlarından çocuk,ergen ve büyüklere yönelik Kur’ân-i Kerîm eğitimlere kadar çok sayıda hizmeti sağlayan Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü; toplumda bulunan potansiyeli Kur’ân-i Kerîm hafızlığı, tilavet ve tefsir alanlarına yönlendirmeyi hedeflemektedir. Enstitü bu bağlamda her türlü kolaylığı sağlamış, tecrübelerinden istifade etmek amacıyla başka Kur’ân-i Kerîm kuruluşları ile koordinasyona geçmiş ve Kur’ân-i Kerîm ile ilgili olarak düzenlenen birçok yarışma ile yurt çapında ve uluslar arası çaptaki festivale katılım sağlamıştır. Enstitü ayrıca; Kur’ân-i Kerîm eğitmenliği için yetkinlik ve hazırlık kursları düzenleyerek birçok Kur’ân-i Kerîm mürşidi yetiştirmiştir.

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: