کانال ارتباطی - شناختی میان آستان قدس عباسی و دانشجویان دانشگاهها

پذیرش هیأت های دانشجویان دانشگاهها از سوی بخش روابط دانشگاهی آستان قدس عباسی، یکی از اپیزودهای ارتباطی میان آستان قدس و دانشجویان است.در همین راستا، آستان قدس عباسی برنامه ای شامل چندین بخش با توجه به ماهیت هر هیأت تحت عنوان سفر علمی برگزار می کند که ترکیبی از موضوعات علمی، فکری و ارشادی و سرگرمی است. این اقدام از ابتدای سال تحصیلی جاری انجام شده و شاهد هیچ گونه وقفه ای نبوده است.

مسئول واحد فعالیتها در بخش روابط دانشگاهی آستان به شبکه جهانی الکفیل گفت: بخش ما در راستای اجرای این برنامه از هیأت اساتید و دانشجویان گروه تاریخ دانشکده امام کاظم (علیه السلام) - بابل- که تعداد آنها بیش از پنجاه نفر بود، میزبانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه شامل چندین بخش بود که از جمله آن زیارت حرمین مطهر حضرت اباعبدالله الحسین و برادر گرامیشان حضرت ابا الفضل العباس (علیهما السلام) و نماز و نیایش در آنجا و نیز بازدید از موزه های دو آستان و بخشهای دیگر حرم است .
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: