برگزاری همایش القمر با میزبانی هشتاد جوان از بغداد

همایش فرهنگی القمر میزبان هیاتی متشکل از هشتاد جوان بود که برای شرکت در این همایش و برخی کارگاهها، سخنرانی ها و همایش های فرهنگی و فکری از استان بغداد آمده بودند.

برگزارکنندگان همایش برنامه ای یکپارچه برای جوانان شرکت کننده ترتیب دادند که شامل تدارک تعدادی سخنرانی، کارگاه و سمینار در زمینه های مختلف فکری و فرهنگی و همچنین فعالیت های تفریحی بود که در بازدید از پروژه های آستان قدس خلاصه می شود.

شیخ حارث الداحی، مدیر مرکز همایش فرهنگی القمر در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل در این باره توضیح داد: این جوانان از طریق هماهنگ کنندگان آستان قدس عباسی حاضر در آن مناطق حضور پیدا کردند و امیدواریم که در این همایش پر برکت اطلاعات کافی کسب کنند تا خود را ارتقا دهند.

وی ادامه داد: "برخی از جوانان شرکت کننده در زمینه اقدامات آگاهی بخشی و حمایت از خط مشی مرجعیت عالی فعالیت دارند و ما به رفت و آمدها جهت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای جوانانی که مایل به خدمت به جامعه عراق هستند، ادامه می دهیم."

الداحی ادامه داد: هیأت جوانان به مدت سه روز میهمان خواهد بود و چندین کارگاه آموزشی، سخنرانی، بازدید از پروژه های آستان قدس عباسی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. کارگاه های ارائه شده شامل سه برنامه مهم می شود که اولین آن روش ثبات در دین است که رویکرد مهمی به شمار میرود. برنامه دوم مربوط به رشد شخصیت است، در حالی که رویکرد سوم رویکرد فرهنگی مربوط به توسعه مهارتهای رسانه ای و فرهنگی، روشهای مجادله و پاسخ به شبهات و عناوین دیگر است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: