Yüce Dini Merceiyet’in Cuma namazı hutbesinden satır başları

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) tarafından 26 Cemâziyelâhir 1441 (21 Şubat 2020) Cuma günü Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda kıldırılan Cuma namazının hutbesinden satır başları şöyle: • - Bir kişinin kafası karmakarışık durumda ise; ya belli bir kusuru vardır ya da bir şeyleri kusurlu yapmıştır.
 • - Bilişlerden çıkarım yapma araçlarımız farklı farklıdır.
 • - Herhangi bir duruşu benimseyen ya da o duruşa inanan bir kimse; bir biliş ile karşı karşıya kaldığında ona nasıl davranacağına dair birçok araçla karşılaşır. O kimsenin üzerine düşen; başına gelen herhangi bir durumda sarsılmamasını sağlayacak aracı ve yolu seçmektir.
 • - Hakkı temsil eden bir realite vardır; bir de bu realitenin kılığına bürünen ama aslında o realitenin doğru mu yanlış mı olduğunu bilmeyen kimse.
 • - Fitnelerle çalkalanma olduğu zaman bazı kişilerde ya kendilerinde bir kusur ya da bir kusur işlemiş oldukları için bir yanılgı ve kafa karmaşası meydana gelir.
 • - İmam Ali (O’na selâm olsun) hakkın ve ehlinin tanınmasının ve takibinin ölçütlerini beyan etmiştir.
 • - Gerçekle örtüşen biliş ve bilgi olmaksızın takip etmek doğru değildir.
 • - Hak kişilerle tanınmaz.
 • - Kişin hakkı ne kadar tanırsa o kadar korunur. Zira o tanıma; hakkın ehlinin tanınmasına yol açacaktır. Çünkü bir hak üzere olduğunu iddia eden kimseler vardır bir de onun bir parçası olan.
 • - Yanlış olan yol; hakkı iddia eden kişinin hakkı tanıma ve gerçekle örtüşme olmaksızın takibidir. Bu yüzden hak ve ehli konusunda yanlış anlaşılma, sarsılma ve kuşku meydana gelir.
 • - Doğru olan yol; hakkın kendisini, gerçeklikle ne denli mutabık olduğunu tanımak ve (böylelikle) ehlini de onun aracılığıyla tanımaktır.
 • - Hakkın onunla tamamen mutabık bir gerçekliği vardır; onu doğru sözlü, ona mutabık bir biçimde temsil eden ehli vardır. Bir de hakkın ehli olduğunu iddia eden kimseler vardır; bunlar birtakım kazanımlar elde etmek isterler ve bu yolla o kazanımlara ulaşmak isterler.
 • - Kişinin kendisini ve potansiyelini koruması, işleri birbirinden ayırt etmesi, sahteyi ve hak iddia eden kimseyi keşfetmesi hak aracılığıyla olur.
 • - Hakkı tanıma araçları için hakkın saptanması ve hakkın batıldan ayırt edilebilmesi gerekir.
 • - Sebat üzere olmama durumunun kaynağı hakkı ve ehlini tanımayıştır.
 • - İnsanın hakkı ve batılı tanıması; ilacı ve zehri tanıması gibidir.
 • - Dünyayı tehdit eden ve Korona virüsü olarak bilinen durum; tehlikeli bir durumdur.
 • - Tehlikeli, tedavi yöntemlerini ve ondan korunma araçlarını beyan etme konusunda sorumlu olan ilgili (resmi) taraflardır.
 • - Sağlık kurumlarına bu olguya karşı köklü ve gerçekçi çözümleri olması çağrısında bulunuyoruz.
 • - İnsanın bir gerçeği ele alırken önce sorunu belirleyip sonra çözmesi daha iyidir.
 • - Bu hastalıktan korunmaya dair hazırlıklar mutlaka bu tehlikeyle aynı düzeyde olmalıdır.
 • - İlgili tarafların tümüne sorumluluğun gerektirdiği düzeyde olmaları ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları çağrısında bulunuyoruz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: