Regaip gecesi…

Hz.Peygamber Efendimiz’den (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Receb, ümmetimin istiğfar (mağfiret dileme) ayıdır. Öyleyse onda çokça istiğfar ediniz; zira O (Allah) Ğafûrdur, Rahîmdir (bağışlaması pek çoktur, merhameti pek çoktur). Ona Receb-i Asabb da denir; zira o (ayda) rahmet ümmetimin üzerine döküldükçe dökülür. O halde (bu ayda) çokça“ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَة ”“Estağfirullahe ve es’eluhut- tevbe*” Deyiniz.”(Allah’tan mağfiret diler ve O’ndan tevbe niyaz ederim*)Bu ayda yapılması müstehap (dinimizce yapılması sevdirilmiş) olan ameller ile ilgili birçok rivayet edilmiştir ve müminler bu amelleri devamlı bir şekilde eda etmektedirler. Bu özel amellerden bir kısmı da; Regayip Kandili veya Regaib Gecesi olarak da bilinen, büyük faziletleri bulunan gecelerden biri olan Recep ayının Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan ilk gecesine özel amellerdir.

Bu gecenin Yüce Allah katında büyük bir yeri vardır. Bu gecenin gününü (yani Perşembe gününü) oruç tutup gecesini ibadet, namaz ve salih amellerle geçiren kimse çok büyük ecir ve sevaba nail olur, Yüce Allah’ın izniyle. Oruç tutup bu gece bağışlanmayı dileyenler, dileklerini ve arzularını dileyenler istediklerine kavuşurlar. Bu yüzden de melekler bu geceye “Arzulanan, gerçekleşmesi dilenen şeylerin gecesi” anlamına gelen “Regaib Gecesi” demişlerdir.

Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Recep ayının faziletini zikrederken bizlere şöyle tavsiyede bulunmuşlardır: “(Recep ayının) ilk Cuma gecesinden gafil kalmayın.Zira ona melekler “Regaib Gecesi” derler. Çünkü gecenin ilk üçte biri geçtikten sonra yeryüzünde ve semalarda hiçbir melek kalmaz, hepsi birden Ka’be’ye ve etrafına toplanırlar.Allah da onlara göstereceği şeyleri gösterip şöyle der: “Ey Meleklerim; benden ne dilerseniz dileyin.Onlar da “Rabbimiz Recep ayında oruç tutanları bağışla” derler. Allah Tebareke ve Teâlâ da: “Onu yaptım (Onları bağışladım)” der.”

Öyleyse kemâl basamaklarını tırmanmak isteyen mümin insanın bu gecede Yüce Allah’a yalvarması, bağışlanmayı dilemesi, O’nun rızasına nail olmak ve her türlü hayırlı işi yapma başarısı vermesi için dua etmesi yeğdir. Zira O şüphesiz Semî-i Mucîb’dir (Pek işiten ve dualara icabet edendir). “Ve dualarımızın sonu ‘Âlemlerin Rabbine hamdolsun’dur…”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: